Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema

Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema skirta vertybinių popierių pervedimams vykdyti. Sistemos operatorius – AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. 2004 m. vasario 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu, sistema įregistruota Lietuvos banke.

Lietuvoje išleistų vertybinių popierių emisijos registruojamos AB Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (LCVPD) sąskaitose. Keičiantis vertybinių popierių savininkams ir (arba) jų saugotojams reikia atlikti tokių vertybinių popierių pervedimą iš vienų sąskaitų į kitas. Kai toks vertybinių popierių pervedimas atliekamas su susijusiu lėšų pervedimu (pvz., perkant ar parduodant vertybinius popierius), jis vadinamas mokestiniu, o kai vertybinių popierių pervedimas nesusijęs su lėšų pervedimu – nemokestiniu.

Mokestinių pervedimų atveju svarbu užtikrinti, kad būtų taikomas vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pervedimo principas (DvP delivery versus payment). Šis principas reiškia, kad vertybiniai popieriai pervedami tada, kai pervedamos lėšos. Tai padeda išvengti situacijos, kai viena sandorio šalis perves vertybinius popierius arba lėšas, tačiau iš kitos sandorio šalies negaus lėšų arba vertybinių popierių. LCVPD sistema šį principą taiko visiems mokestiniams vertybinių popierių pervedimams. Pirmiausia vertybiniai popieriai blokuojami LCVPD vertybinių popierių sąskaitose. Tada vertybinių popierių atsiskaitymo sistema pateikia į atitinkamą mokėjimo sistemą nurodymą pervesti lėšas tarp dalyvių sąskaitų. Gavus patvirtinimą apie pervestas lėšas, vertybinių popierių atsiskaitymo sistema perveda vertybinius popierius.

Sistemoje atsiskaitoma už vertybinių popierių sandorius, sudarytus AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje ir už jos ribų, o susiję lėšų pervedimai vykdomi per mokėjimo sistemą TARGET2-LIETUVOS BANKAS. Atsiskaitymai vykdomi pagal biržos informacinės sistemos pateiktus prekybos sesijų rezultatus ir sistemos dalyvių elektroniniais dokumentais pateiktus pervedimų nurodymus už sandorius akcijomis, akcinių bendrovių obligacijomis ir Vyriausybės vertybiniais popieriais.

Viename centriniame vertybinių popierių depozitoriume (CVPD) saugomi vertybiniai popieriai gali būti pervesti į kitą CVPD. Tam pirmasis CVPD turi atidaryti vertybinių popierių sąskaitą antrajam CVPD. Tai vadinama ryšiu arba sąsaja. Kai tik vienas CVPD turi vertybinių popierių sąskaitą kitame CVPD, toks ryšys vadinamas vienpusiu, o kai abu CVPD turi sąskaitas vienas pas kitą – dvipusiu. LCVPD dvipusius ryšius turi su Estijos CVPD (EVK) ir Latvijos CVPD (LCD), o vienpusį ryšį – su tarptautiniu CVPD Clearstream Banking Luxembourg s.a. Be to, vienpusį ryšį su LCVPD turi Lenkijos CVPD (KDPW).

Išsamiau apie sistemos veikimą, tvarkaraštį, įkainius skelbiama LCVPD svetainėje, o konkretūs sistemos dalyviai nurodyti Oficialiame sistemų sąraše.

Atnaujinta 2015-12-02