Misija, vizija ir vertybės

Lietuvos banko misija – kurti naudą visuomenei siekiant patikimos finansų sistemos ir tvarios ekonomikos plėtros

Misija

Lietuvos banko misija kurti naudą visuomenei siekiant patikimos finansų sistemos ir tvarios ekonomikos plėtros. Tai yra mūsų veiklos prasmė. Mūsų atsakomybės sritys, funkcijos ir įgaliojimai nustatyti Lietuvos banko įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Įgyvendindamas savo misiją Lietuvos bankas yra pasitelkęs aukščiausios kompetencijos tarnautojus, finansinius ir technologinius išteklius. Būdamas Eurosistemos dalis, kartu su Europos Centriniu Banku ir 18 kitų euro zonos šalių centrinių bankų priima sprendimus dėl euro zonos pinigų politikos ir dalyvauja ją įgyvendinant. 

Vizija

Lietuvos banko vizija–tai pažangus, iniciatyvus ir atviras Eurosistemos centrinis bankas. Tam pasiekti yra nubrėžtos strateginės banko veiklos iki 2020 m. kryptys, jose nurodyti konkretūs tikslai ir uždaviniai.

Vertybės

Vykdami organizacijos misiją ir siekiant įgyvendinti jos viziją, Lietuvos banko tarnautojų darbas grindžiamas esminėmis institucinėmis vertybėmis:

ištikimybe visuomenės interesamssiekiame, kad kiekvienas banko priimamas sprendimas tarnautų visuomenės interesams;

kompetencija ir kokybesprendimai ir vertinimai grindžiami tarnautojų profesiniu išmanymu ir kokybišku darbu;

veiklos skaidrumu visuomenei nuolat teikiama objektyvi ir išsami informacija apie banko veiklą, aiškinami ir pagrindžiami sprendimai bei jų motyvai.

Nuoseklus vertybių puoselėjimas ne tik padeda institucijai kurti naudą visuomenei, bet ir skatina Lietuvos žmonių pasitikėjimą valstybės centriniu banku ir visa šalies finansų sistema.

 n25852/lb_misija_vizija_vertybe_strategines_kryptys_2017_2020.jpg