Viešieji pirkimai

Vykdydami viešuosius pirkimus, siekiame, kad prekės, darbai ir paslaugos būtų įsigyjami racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas. Viešuosius pirkimus organizuojame vadovaudamiesi skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir kitais įstatymuose numatytais principais.

Viešųjų pirkimų suvestinė
Vykdomi ir įvykę skelbiami viešieji pirkimai, įskaitant neskelbiamus ne mažos vertės pirkimus
Lietuvos banko viešųjų pirkimų ataskaitos
Viešųjų pirkimų taisyklės

Susisteminta mažos vertės pirkimų informacija:

2017 m. Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
2016 m. Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
2015 m. Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis