Veikla

n351/lb_kryptys.jpgLietuvos bankas yra šalies centrinis bankas.

n351/video22.jpg
Žiūrėti vaizdo reportažus apie Lietuvos banko veiklą


Lietuvos bankas nuolat atlieka Lietuvos ekonomikos stebėseną, analizę ir numato galimas ekonomikos raidos perspektyvas. Ekonominiai tyrimai leidžia nustatyti galimas grėsmes šalies finansų sistemos, ypač bankų sektoriaus, stabilumui ir įvertinti šios sistemos gebėjimą atlaikyti nepalankių vidaus bei išorės sukrėtimų poveikį.

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Mūsų šalyje sukurta tarptautinę praktiką atitinkanti veiksminga finansų rinkos dalyvių priežiūros sistema. Taip ją įvertino tokia kompetentinga pasaulinė finansų institucija kaip Tarptautinis valiutos fondas. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą. Kaip priežiūros institucija, Lietuvos bankas stebi, ar finansų rinkos dalyviai laikosi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus, teikia rekomendacijas, kaip, Lietuvos banko nuomone, turėtų būti išspręstas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos.

Vykdydamas savo veiklą Lietuvos bankas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taiko pasaulio centrinių bankų praktikos suformuotus veiklos standartus.

Lietuvos banko valdyba patvirtino strategines 2017–2020 m. veiklos kryptis, naujai apibrėždama organizacijos misiją, patvirtindama viziją, vertybes  ir konkrečius tikslus. Išsamiau apie tai  čia.

Atnaujinta 2012-01-01