Vartojimo kredito davėjai ir vartojimo kredito tarpininkai

 1. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas. Žin., 2011, Nr. 1-1; 2011, Nr. 45; 2011, Nr. 146-6830;
 2. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335;
 3. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878
 4. 2011 m. kovo 14 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1-32 „Dėl Vartojimo kredito davėjų įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2011, Nr. 32-1528; 2011, Nr. 43;
 5. 2011 m. kovo 14 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1-34 „Dėl Vartojimo kredito tarpininkų įrašymo į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2011, Nr. 32-1530; 2011, Nr. 43;
 6. 2012 m. lapkričio 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 140-7230;
 7. 2012 m. gruodžio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-248 „Dėl Vartojimo kredito davėjų privalomos informacijos teikimo Lietuvos bankui taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 145-7501;
 8. 2013 m. kovo 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-62 „Dėl Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 30-1519;
 9. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 62-3112;
 10. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 11. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779.
Atnaujinta 2015-12-08