Valiutos keityklos operatoriai

  1. Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-10873;
  2. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas. Žin., 2002, Nr. 91-3891;
  3. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878;
  4. 2014 m. spalio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-195 „Dėl Valiutos keityklos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-14540;
  5. 2014 m. spalio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-196 „Dėl Asmenų, prašančių įrašyti juos į valiutos keityklos operatorių sąrašą, tikrinimo nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-14539;
  6. 2014 m. spalio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-197 „Dėl Informacijos apie valiutos keityklos operatorių vadovus teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-145389;
  7. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
  8. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779;
  9. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 62-3112.
Atnaujinta 2014-12-02