NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Vadovausis gairėmis

2017 m. vasario 27 d.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos priimtomis Parengiamosiomis draudimo įmonių ir draudimo produktų platintojų produktų priežiūros ir valdymo tvarkos gairėmis. Gairėse nustatyta produktų priežiūros ir valdymo tvarka yra itin svarbi vartotojų apsaugai, siekiant užtikrinti, kad draudimo produktai atitiktų tikslinės rinkos poreikius, ir sumažinti netinkamo pardavimo atvejus. Gairėse nustatyti reikalavimai skirti Lietuvos Respublikoje įsteigtoms draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms.

Priežiūros tarnyba taip pat vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Mažmeninės bankininkystės produktų priežiūros ir valdymo gairėmis. Jomis siekiama nustatyti nuoseklią, racionalią ir veiksmingą produktų priežiūros ir valdymo tvarkos priežiūros praktiką. Gairėse nustatytų rekomendacijų turėtų laikytis Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, Lietuvos Respublikoje įsteigtos centrinės kredito unijos ir kredito unijos, Lietuvos Respublikoje įsteigtos mokėjimo įstaigos ir elektroninių pinigų įstaigos, o nuo šių metų liepos 1 d. – ir Lietuvos Respublikoje įsteigti su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito davėjai bei nepriklausomi su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito tarpininkai.

Be to, Priežiūros tarnyba vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl skolos priemonių modifikuotos trukmės koregavimų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 340 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą. Gairės parengtos siekiant patvirtinti metodą, kurį taikant būtų tiksliau įvertinta skolos finansinių priemonių su išankstinio mokėjimo galimybe rizika ir kuris būtų taikomas visų ES institucijų, taip užtikrinant vienodų reikalavimų taikymą visiems rinkos dalyviams ir vienodą rizikos vertinimą. Šių gairių nuo kovo 1 d. turėtų laikytis Lietuvos Respublikoje įsteigti bankai, Lietuvos Respublikoje įsteigtos centrinės kredito unijos ir finansų maklerio įmonės.

Pasidalyk: