Užsienio valiutų santykių statistikos pasikeitimų nuo euro įvedimo aprašas

Numatomi pakeitimai Lietuvos banko interneto svetainėje

Ar Lietuvos bankas savo interneto svetainėje skelbs euro ir užsienio valiutų santykius?

Lietuvos bankas savo interneto svetainėje kiekvieną dieną skelbs Europos Centrinio Banko (ECB) paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius ir kartą per mėnesį skelbs kitus nei ECB orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius. Siekiant suteikti gyventojams ir verslui laiko prisitaikyti prie pokyčių, ECB skelbiami euro ir užsienio valiutų santykiai bus pradėti skelbti nuo 2014 m. spalio 1 d. Kitus nei ECB orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius Lietuvos bankas pradėti skelbti nuo 2014 m. gruodžio 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad euro ir užsienio valiutų santykiai bus skelbiami nurodant, kiek 1 euras vertas užsienio valiutos vienetų. Šiuo metu skelbiama, kiek 1 užsienio valiutos vienetas vertas litų.

ECB kiekvieną dieną skelbia daugiau nei 30 euro ir užsienio valiutų santykių ir yra pirminis informacijos šaltinis (žr. http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html). ECB euro ir užsienio valiutos santykiai skelbiami vadovaujantis reguliaria jų suderinimo tarp Europos centrinių bankų sistemai priklausančių centrinių bankų ir kitų šalių centrinių bankų procedūra kiekvieną darbo dieną 15.15 val. (Lietuvos laiku) ir parodo padėtį valiutų rinkoje tuo metu. Euro ir užsienio valiutos santykiai skelbiami ECB interneto svetainėje apie 17 val. (Lietuvos laiku), po to – Lietuvos banko interneto svetainėje. ECB euro ir užsienio valiutos santykius skelbia Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) darbo dienomis, t. y. kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, Naujųjų metų dieną (sausio 1 d.), Didįjį penktadienį, antrąją Velykų dieną, Tarptautinę darbininkų dieną (gegužės 1 d.) ir per Kalėdas (gruodžio 25 ir 26 d.).

Lietuvos bankas kartą per mėnesį skelbs daugiau nei 50 kitų nei ECB orientacinių euro ir užsienio valiutų santykių. Kiti nei ECB orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai bus skelbiami kiekvieno mėnesio priešpaskutinę darbo dieną.

Ar sumažės skelbiamų užsienio valiutų santykių skaičius?

Bendras ECB ir Lietuvos banko skelbiamų euro ir užsienio valiutų santykių skaičius nesumažės. Atsižvelgiant į užsienio prekybos statistiką ir valiutų prekybą valiutų rinkoje, į užsienio valiutų sąrašą ketinama įtraukti 3 šiuo metu neskelbiamas valiutas: Nigerijos nairą (kodas NGN), Mauricijaus rupiją (kodas MUR) ir Ganos sedį (kodas GHS). Nuo 2015 m. sausio 1 d. euro ir Tarptautinio valiutos fondo specialiųjų skolinimosi teisių (SST; angl. Special Drawing Rights) santykis nebus skelbiamas. Informacija apie SST nuolat skelbiama adresu http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx.

Ar verslui pačiam teks apskaičiuoti euro ir užsienio valiutų santykius vadovaujantis nuo euro įvedimo dienos numatomais Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio pakeitimais?

Lietuvos bankas kiekvieną dieną formuos euro ir užsienio valiutų santykius vadovaudamasis nuo euro įvedimo Lietuvoje dienos taikomu Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsniu. Šie santykiai bus pradėti skelbti nuo 2014 m. gruodžio 31 d. Atsakingos Lietuvos Respublikos institucijos inicijavo Buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio pakeitimus (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483394), siekdamos apibrėžti užsienio valiutos santykių taikymą apskaitoje po euro įvedimo. Siekdamas patenkinti ūkio subjektų poreikį patogiai gauti informaciją, Lietuvos bankas, remdamasis numatomais įstatymo pakeitimais iš ECB ir Lietuvos banko skelbiamų euro ir užsienio valiutų santykių kiekvieną dieną formuos ūkiniams įvykiams ar operacijoms atvaizduoti apskaitoje reikalingus euro ir užsienio valiutų santykius.

Ar po euro įvedimo bus galima Lietuvos banko svetainėje rasti lito ir užsienio valiutų santykius?

Nuo 2015 m. sausio 1 d. nustojus skelbti lito ir užsienio valiutų santykius, jų istoriniai duomenys ir toliau bus prieinami Lietuvos banko interneto svetainėje neribotą laiką.

 

Ar bus su lito ir užsienio valiutų santykių skelbimu susijusių pasikeitimų?

Taip. Keičiant programinę įrangą, truputį pasikeis lito ir užsienio valiutų santykių vaizdas Lietuvos banko interneto svetainėje. Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo principai nesikeis. Vadovaujantis galiojančiomis Lito ir užsienio valiutų nustatymo taisyklėmis, lito ir užsienio valiutų santykiai nustatomi darbo dienomis ir įsigalioja kitą darbo dieną po nustatymo dienos ir galioja tol, kol neįsigalioja nauji. Buvo įprasta, kad Lietuvos banko interneto svetainėje ketvirtadienį nustatyti ir penktadienį įsigaliojantys lito ir užsienio valiutų santykiai buvo vaizduojami tik iki penktadienio, nors jau žinoma, kad jie galios tris dienas, t. y. penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Šeštadienio ir sekmadienio informacija apie lito ir užsienio valiutų santykius buvo užpildoma skelbiant pirmadieniui nustatytus lito ir užsienio valiutų santykius. Rengiantis euro įvedimui ir keičiant programinę įrangą, ketvirtadienį nustatyti ir penktadienį įsigaliojantys lito ir užsienio valiutų santykiai bus vaizduojami iškart pateikiant informaciją, galiosiančią penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Nors tai tik vaizdo pakeitimas, iš pradžių vartotojams jis gali būti kiek neįprastas.

 

Numatomi Lietuvos banko XML tinklo paslaugų (Web Services) pasikeitimai

Ar įvedus eurą toliau bus su XML tinklo paslaugų pagalba teikiami užsienio valiutų santykiai?

Įvedus eurą bus teikiamos naujos XML tinklo paslaugos. Jų specifikacijos skelbiamos Lietuvos banko interneto svetainėje (http://www.lb.lt/webservices) skiltyje Euro ir užsienio valiutų santykiai. Visos paslaugos funkcionuos nuo 2014 m. spalio 1 d. Naudojantis šiomis paslaugomis, bus galima sužinoti užsienio valiutos kiekį už 1 eurą, paskutinius skelbtus euro ir užsienio valiutų santykius, konkrečią dieną skelbtus euro ir užsienio valiutų santykius ir pasirinktos užsienio valiutos santykius per pasirinktą laiką. Atkreipiame dėmesį, kad euro ir užsienio valiutų santykiai bus skelbiami nurodant, kiek 1 euras vertas užsienio valiutos vienetų. Šiuo metu skelbiama, kiek 1 užsienio valiutos vienetas vertas litų.

Kokie pagrindiniai XML tinklo paslaugų pasikeitimai?

Įvedus eurą su XML paslaugų pagalba euro ir užsienio valiutų santykiai bus prieinami pagal du tipus, jų paskelbimo datą ir nuo euro įvedimo Lietuvoje dienos pagal taikomą Buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio 2 dalį (XML tinklo paslaugų specifikacija skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje (http://www.lb.lt/webservices) skiltyje Euro ir užsienio valiutų santykiai). Norint gauti jums reikiamą euro ir užsienio valiutos santykį, parametruose reikės pasirinkti kurso tipą (iškvietimo parametras – tp). Tipas EU reiškia kursą pagal jo skelbimo datą, o tipas LT – kursą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą.

Ar po euro įvedimo, naudojantis XML tinklo paslaugomis, bus prieinamas lito ir užsienio valiutų santykis?

Įvedus eurą lito ir užsienio valiutos santykiai su XML tinklo paslaugų pagalba bus teikiami iki 2015 m. gruodžio 31 d. Užklausos grąžins istorinius lito ir užsienio valiutos santykius, o nurodant datą po 2014 m. gruodžio 31 d. – klaidos požymį.

Ar numatomi kiti pasikeitimai, naudojantis XML tinklo paslaugomis?

Taip. Keičiant programinę įrangą, nebebus teikiamas lito santykis prieš litą ir bus grąžinamas klaidos požymis (reikšmė –1). Iki pakeitimo užklausoje nurodant valiutą „LTL“ grąžinama reikšmė „1“, t. y. 1 LTL = 1 LTL. Kadangi litas (o ateityje bus ir euras) yra nacionalinė, o ne užsienio valiuta, todėl, siekiant išvengti nesusipratimų, tokios užklausos galimybė panaikinta.

Jei turite klausimų ir pasiūlymų, susijusių su euro ir užsienio valiutų santykiais, prašome kreiptis el. paštu b...@lb.lt.

Atnaujinta 2014-09-29