Užsienio valiutų santykiai statistinei atskaitomybei rengti

Atnaujinta 2015-02-02