Užsienio paskolų be valstybės garantijos registravimas

1. TEISINIS PAGRINDAS.

Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos“

Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 276 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos patvirtinimo“ papildymo"

Lietuvos banko valdybos 2016 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 03-83 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

Galiojantys priedai:

1 priedas. Prašymas įregistruoti Lietuvos banke Lietuvos Respublikos juridinio asmens gaunamą užsienio paskolą be valstybės garantijos (xls)
2 priedas. Prašymas įregistruoti Lietuvos banke Lietuvos Respublikos juridinio asmens  užsienio ūkio subjektui suteikiamą paskolą (xls)
3 priedas. Pranešimas apie įregistruotų Lietuvos banke užsienio paskolų mokėjimus (xls)
4 priedas. Pranešimas apie įregistruotų Lietuvos banke paskolų sutarčių esminius pakeitimus (xls)
5 priedas. Pildymo paaiškinimai.

2. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS.

Užpildytą prašymą galima pateikti vienu iš šių būdų:

1) Internetu, gavus Lietuvos banko skaitmeninį sertifikatą;
2) atsiųsti el. paštu: pask...@lb.lt;
3) atsiųsti paštu Lietuvos banko Statistikos departamentui;
4) asmeniškai pristatyti į Lietuvos banką (Totorių g. 4, Vilnius).

3. UŽSIENIO PASKOLOS ĮREGISTRAVIMAS.

Paskola įregistruojama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų Lietuvos banke gavimo dienos.
Pranešimas apie paskolos įregistravimą Lietuvos Respublikos juridiniam asmeniui išsiunčiamas elektroniniu paštu arba pageidaujant – paštu.

4. KONTAKTAI:

Lietuvos banko Statistikos departamentas
Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius
el. p. pask...@lb.lt;

Statistikė I. Jankauskaitė – tel.  (8 5) 268 0423
Vyr. statistikė S. Samaitienė – tel.  (8 5) 268 0414
Vyr. statistikė N. Grušnienė – tel.  (8 5) 268 0257

Atnaujinta 2016-10-18