Kredito unijų ir Centrinės kredito unijos steigimas

Kredito unijų ir Centrinės kredito unijos steigimą reglamentuojantys teisės aktai:

2000 07 18 Civilinis kodeksas Nr.VIII-1864;

1994 12 01 Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678;

2000 05 18 Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymas Nr.VIII-1682;

1995 02 21 Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas Nr.I-796;

2002 09 10 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068;

2008 12 16 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr.195 Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų kredito unijoms;

2001 07 19 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr.122 Dėl Lietuvos banko leidimo steigti Centrinę kredito uniją išdavimo;

2004 07 08 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 116 Dėl Centrinės kredito unijos vadovų rinkimo arba skyrimo;

2004 06 17 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 105 Dėl banko vadovų rinkimo arba skyrimo;

2004 06 17 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 106 Dėl kredito įstaigos vadovo anketos formos;

2001 07 19 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr.123 Dėl licencijos Centrinės kredito unijos veiklai išdavimo;

2000 12 15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.1458 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo;

2004 05 06 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 Dėl bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo;

2003 11 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1407 Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo.