NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

UAB „Simplex Payment Services“ išduota mokėjimo įstaigos licencija

2017 m. balandžio 18 d.

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Simplex Payment Services“ mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę visoje Europos Sąjungoje teikti Mokėjimų įstatyme numatytas mokėjimo paslaugas.

Modernias finansų technologijas, žinomas kaip Fintech, naudosianti bendrovė kurs mokėjimų platformą (Simplex platform), kurioje būtų vykdomi atsiskaitymai už internete įsigyjamas prekes ir paslaugas. Numatytą įdiegti technologinį sprendimą, kuris didintų mokėjimo operacijų saugumą ir suteiktų galimybę prekybininkams patirti mažiau nuostolių dėl nusikalstamų veikų priimant internete atsiskaitymus mokėjimo priemonėmis.

Naujoji mokėjimo įstaiga informavo ketinanti bendradarbiauti su internetoprekybininkais tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europos Sąjungoje. Ji priklauso patronuojančiajai Izraelio bendrovei Simplex Payment Services.

Bendrovei išduotoje licencijoje numatytos tokios mokėjimo paslaugos: viena, tai mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus. Antra, mokėjimo priemonių išdavimas ir priėmimas; trečia, pinigų perlaidos.

Palankios reguliacinės ir priežiūrinės aplinkos sudarymas finansinių paslaugų teikimo veiklai, taip pat inovacijų finansų sektoriuje skatinimas yra viena iš strateginių Lietuvos banko 2017–2020 m. veiklos krypčių. Kartu su kitomis šalies institucijomis Lietuvos bankas siekia, kad Lietuva taptų finansų technologijų centru Šiaurės ir Baltijos šalių regione.

Pasidalyk: