Tyrimų centras

Lietuvos bankas kartu su Vilniaus universitetu, didžiausiu valstybiniu universitetu Lietuvoje, įsteigė Tyrimų centrą (angl. CEFER - Center for Excellence in Finance and Economic Research). Šio centro tikslas - atlikti ir skelbti tarptautiniu lygiu pripažįstamus mokslinius tyrimus Lietuvai aktualiose ekonomikos ir finansų srityse. Tokie moksliniai tyrimai yra neatsiejama Lietuvos banko darbo ir sprendimų priėmimo procesų dalis.

Šiuo metu Tyrimų centre dirbantys aukščiausio lygio ekonomistai atlieka mokslinius tyrimus įvairiomis ekonomikos ir finansų temomis ir siekia suderinti savo akademines žinias su inovatyviausiais tyrimų metodais, kurie leistų kūrybiškai pažvelgti į aktualias problemas ir rasti jų sprendimus.

 

SUSIJUSI INFORMACIJA