Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Siekiant įvertinti šalies bankų sistemos atsparumą nepalankiems sukrėtimams, Lietuvos banke periodiškai atliekamas bankų sistemos mokumo ir likvidumo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Testavimas yra centrinių bankų ir priežiūros institucijų plačiai taikoma priemonė, padedanti kiekybiškai įvertinti bankų sistemai galinčios kilti rizikos poveikį.

Atnaujinta 2015-03-24