Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos Konstitucijan4142/newpage.gif

Lietuvos banko įstatymasn4142/newpage.gif

Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas n4121/newpage.gif

Kai kurie įstatymai, reglamentuojantys finansų įstaigų veiklą

Bankų įstatymasn4142/newpage.gif
Akcinių bendrovių įstatymasn4142/newpage.gif
Kredito unijų įstatymasn4142/newpage.gif
Centrinės kredito unijos įstatymasn4142/newpage.gif
Finansų įstaigų įstatymasn4142/newpage.gif

Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas

Mokėjimų įstatymasn4142/newpage.gif
Mokėjimo įstaigų įstatymasn4142/newpage.gif
Pinigų plovimo prevencijos įstatymasn4142/newpage.gif
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymasn4142/newpage.gif
Lietuvos Respublikos kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymasn4142/newpage.gif
Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymasn4142/newpage.gif
Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymasn4142/newpage.gif
Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymasn4142/newpage.gif
Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymasn4142/newpage.gif
Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymasn4142/newpage.gif
Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymasn4142/newpage.gif
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymasn4142/newpage.gif
Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymasn4142/newpage.gif
Lietuvos Respublikos draudimo įstatymasn4142/newpage.gif

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas n4142/newpage.gif

Bankų steigimą reglamentuojantys teisės aktai

Užsienio banko filialų (skyrių) steigimą reglamentuojantys teisės aktai

Kredito unijų ir Centrinės kredito unijos steigimą reglamentuojantys teisės aktai

Mokėjimo įstaigų steigimą reglamentuojantys teisės aktai

Bankų ir užsienio bankų filialų statistinę atskaitomybę reglamentuojantys teisės aktai

Kredito unijų ir Centrinės kredito unijos statistinę atskaitomybę reglamentuojantys teisės aktai

Mokėjimo įstaigų statistinę atskaitomybę reglamentuojantys teisės aktai

Kitų ūkio subjektų statistinę atskaitomybę reglamentuojantys teisės aktai

Teisės aktų, nustatančių priežiūros reikalavimus Lietuvos banko prižiūrimiems subjektams, sąrašas

Sąrašas teisės aktų (aktualios redakcijos), iš kurių ruošiami klausimai kredito unijų vadovų egzaminavimui priežiūros institucijoje

Atnaujinta 2017-03-08