Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos banko veiklą

 1. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas. Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890;
 2. Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymas. Žin., 2004, Nr. 120-4433;
 3. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas. Žin., 2002, Nr. 91-3891;
 4. Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymas. Žin., 2009, Nr. 93-3985;
 5. Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymas. Žin., 2004, Nr. 61-2183; 2011, Nr. 74-3540;
 6. Lietuvos Respublikos bankų įstatymas. Žin., 2004, Nr.: 54-1832;
 7. Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymas. Žin., 2000, Nr. 45-1288; 2004, Nr. 61-2181;
 8. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas. Žin., 1995, Nr. 26-578; 2000, Nr. 45-1289; 2008, Nr. 76-3003;
 9. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas. Žin., 2002, Nr. 65-2635;
 10. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335;
 11. Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas. Žin., 2011, Nr. 163-7759;
 12. Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas. Žin., 2009, Nr. 153-6887;
 13. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas. Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2003, Nr. 61-2753; 2009, Nr. 153-6888;
 14. Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymas. Žin., 2003, Nr. 61-2754; 2011, Nr. 74-3539;
 15. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas. Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2011, Nr. 145-6816; 2012, Nr. 127-6385;
 16. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas. Žin., 2001, Nr. 56-1977; 2007, Nr. 61-2340;
 17. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas. Žin., 2007, Nr. 17-626; 2011, Nr. 145-6819;
 18. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas. Žin., 2007, Nr. 17-627; 2011, Nr. 145-6818;
 19. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas. Žin., 2003, Nr. 74-3424; 2007, Nr. 117-4772; 2011, Nr. 146-6820; 2012, Nr. 77-3977;
 20. Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas. Žin., 2013, Nr. 68-3410;
 21. Lietuvos Respublikos kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymas. Žin., 2003, Nr. 74-3425;
 22. Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas. Žin., 2003, Nr. 75-3472; 2011, Nr. 146-6822; 2012, Nr. 136-6964;
 23. Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas. Žin., 1999, Nr. 55-1765; 2003, Nr. 75-3473; 2011, Nr. 146-6823; 2012, Nr. 155-7980;
 24. Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymas. Žin., 2006, Nr. 82-3248; 2011, Nr. 146-6824;
 25. Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas. Žin., 2002, Nr. 123-5511;
 26. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas. Žin., 2011, Nr. 1-1; 2011, Nr. 45; 2011, Nr. 146-6830;
 27. Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-04875.
 28. Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas. Žin., 1993, Nr. 27-623;
 29. Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymas. Žin., 1994, Nr. 24-378;
 30. Lietuvos Respublikos užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymas. Žin., 1993, Nr. 28-640;
 31. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Vyriausybės Žinios, 1985, Nr. 1-1;
 32. 1995 m. birželio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 54 „Dėl paskolų komerciniams bankams suteikimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 1995, Nr. 55-1383;
 33. 1995 m. gruodžio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 125 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 1996, Nr. 2-63; 2002, Nr. 31-1200; 2010, Nr. 158-8087;
 34. 1998 m. spalio 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 189 „Dėl Įtariamų padirbtais užsienio valiutos banknotų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui taisyklių patvirtinimo“. Žin., 1998, Nr. 99-2763;
 35. 1998 m. gruodžio 18 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 224 „Dėl Bazelio bankų priežiūros komiteto patvirtintų Pagrindinių efektyvios bankų priežiūros principų įgyvendinimo“.  Žin., 1998, Nr. 114-3221; 2007, Nr. 87-3477;
 36. 1999 m. gegužės 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 63 „Dėl Sisteminės rizikos lygio bankų sektoriuje vertinimo“. Žin., 1999, Nr. 45-1462;
 37. 1999 m. balandžio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 49 „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų mokumo požymių nustatymo ir susidėvėjusių bei sugadintų pinigų keitimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 1999, Nr. 38-1188;
 38. 2000 m. lapkričio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 158 „Dėl mokėjimo priemonių ataskaitos formos 0607 patvirtinimo“. Žin., 2000, Nr. 107-3405;
 39. 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2000, Nr. 108-3463.
 40. 2001 m. vasario 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 29 „Dėl Terminuotųjų indėlių Lietuvos banke aukcionų taisyklių“. Žin., 2001, Nr. 18-573;
 41. 2001 m. liepos 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 119 „Dėl Vertybinių popierių pirkimo, pardavimo ir rediskontavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2001, Nr. 66-2432;
 42. 2001 m. liepos 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 120 „Dėl Lietuvos banko vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2001, Nr. 66-2433;
 43. 2002 m. gegužės 16 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 69 „Dėl Lietuvos banko elektroninio sertifikavimo sistemos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2002, Nr. 51-1979; 2002, Nr. 52;
 44. 2003 m. gegužės 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 46 „Dėl pinigų finansinių institucijų balanso statistinės atskaitomybės“. Žin., 2003, Nr. 50-2252; 2009, Nr. 155-7014;
 45. 2003 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 92 „Dėl Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros politikos patvirtinimo“. Žin., 2003, Nr. 88-4011;
 46. 2003 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 106 „Dėl Ataskaitinių statistinių duomenų, reikalingų sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą ir tarptautinių investicijų balansą, pateikimo Lietuvos bankui tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2003, Nr. 103-4632;
 47. 2003 m. lapkričio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 109 „Dėl informacijos, susijusios su kredito įstaigų steigimu ir veikla, teikimo“. Žin., 2003, Nr. 113-5111; Žin., 2011, Nr. 162-7737;
 48. 2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 139 „Dėl pinigų finansinių institucijų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistinės atskaitomybės“. Žin., 2004, Nr. 7-176; 2009, Nr. 155-7015;
 49. 2004 m. vasario 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 16 „Dėl Litų ir bazinės valiutos – eurų keitimo sandorių tarp Lietuvos banko ir bankų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 34-1133;
 50. 2004 m. balandžio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 51 „Dėl Įtariamų padirbtais Lietuvos Respublikos pinigų ir Europos Sąjungos bendrųjų pinigų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir jų tyrimo atlikimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 65-2344;
 51. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878;
 52. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 64 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų dalyvavimo stebėtojų teisėmis kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų organų ir komitetų darbe“. Žin., 2004, Nr. 80-2883; 2012, Nr. 34-1695;
 53. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 65 „Dėl Poveikio priemonių už statistinės informacijos pateikimo pažeidimus taikymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2885;
 54. 2004 m. lapkričio 25 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 184 „Dėl duomenų apie bankų sistemos likvidumo būklę skelbimo“. Žin., 2004, Nr. 172-6375;
 55. 2005 m. kovo 10 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 41 „Dėl Profesinės veiklos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 37-1220;
 56. 2005 m. balandžio 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 67 „Dėl Baudų už Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklių nesilaikymą skyrimo tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 59-2088;
 57. 2006 m. lapkričio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 146 „Dėl Informacijos, susijusios su kredito įstaigų riziką ribojančia priežiūra, atskleidimo bendrųjų nuostatų“. Žin., 2006, Nr. 143-5457;
 58. 2006 m. gruodžio 7 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 151 „Dėl Visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimų patvirtinimo“. Žin., 2006, Nr. 143-5459;
 59. 2007 m. lapkričio 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 148 „Dėl Dienos paskolų eurais suteikimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2007, Nr. 116-4771;
 60. 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 154 „Dėl Tinkamo turto Lietuvos banko kredito operacijoms užtikrinti atrinkimo, įvertinimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo ir tam tikrų Lietuvos banko valdybos nutarimų pakeitimo“. Žin., 2007, Nr. 118-4864;
 61. 2008 m. liepos 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 116 „Dėl tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės“. Žin., 2008, Nr. 87-3515;
 62. 2008 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 123 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2008, Nr. 93-3702;
 63. 2009 m. vasario 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 21 „Dėl Įmonių sertifikatų sistemos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 19-792;
 64. 2009 m. gruodžio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 241 „Dėl statistinės informacijos ir duomenų, reikalingų sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą ir tarptautinių investicijų balansą, pateikimo Lietuvos bankui tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 155-7016;
 65. 2011 m. kovo 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-32 „Dėl Paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“. Žin., 2011, Nr. 35-1699;
 66. 2012 m. sausio 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-23 „Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 16-745;
 67. 2012 m. kovo 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-67 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“. Žin., 2012, Nr. 34-1693;
 68. 2012 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-73 „Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 42-2108;
 69. 2012 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-74 „Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2012 metams“. Žin., 2012, Nr. 42-2109;
 70. 2012 m. gegužės 3 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-101 „Dėl Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 54-2712;
 71. 2012 m. gegužės 3 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-102 „Dėl Finansų maklerių licencijų išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 54-2713; 2012, Nr. 85;
 72. 2012 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-185 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo egzaminavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 99-5090;
 73. 2012 m. lapkričio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-234 „Dėl Informacijos apie finansinius produktus teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 135-6949;
 74. 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-254 „Dėl informacijos apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių licencijas skelbimo“. Žin., 2012, Nr. 151-7746;
 75. 2012 m. gruodžio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-287 „Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2013 metams“. Žin., 2013, Nr. 1-33;
 76. 2013 m. sausio 31 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-20 „Dėl statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 14-723;
 77. 2013 m. vasario 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-32 „Dėl Lietuvos banko finansinių krizių prevencijos ir valdymo pakopų nustatymo bei keitimosi informacija taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 22-1116;
 78. 2013 m. gegužės 2 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-90 „Dėl pinigų finansinių institucijų ir sąskaitų tvarkytojų turimų ir saugomų vertybinių popierių statistinės atskaitomybės“. Žin., 2013, Nr. 47-2379;
 79. 2013 m. liepos 11 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-118 „Dėl Vidutinių tarpbankinių palūkanų normų (VILIBOR) apskaičiavimo ir skelbimo taisyklių“. Žin., 2013, Nr. 75-3822;
 80. 2013 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-149 „Dėl Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 99-4934;
 81. 2013 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-151 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo Lietuvos banke aprašo patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 99-4936;
 82. 2013 m. spalio 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-168 „Dėl Laikinojo administratoriaus ir bankroto administratoriaus atrankos gairių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 109-5424;
 83. 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 119-6042; 2013, Nr. 120;
 84. 2013 m. gruodžio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-229 „Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2014 metams“. Žin., 2013, Nr. 141-7139;
 85. 2014 m. vasario 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-22 „Dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklos statistinių apyskaitų formų ir statistinių apyskaitų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo papildymo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-01447;
 86.  2014 m. vasario 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-27 „Dėl pinigų finansų įstaigų balanso statistinės atskaitomybės“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-01807;
 87. 2014 m. vasario 13 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-28 „Dėl pinigų finansų įstaigų palūkanų normų statistinės atskaitomybės“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-01806;
 88. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 89. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779;
 90. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-42 „Dėl Grynųjų pinigų keitimo gairių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03721;
 91. 2014 m. balandžio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-65 „Dėl mokėjimų statistinės atskaitomybės“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-04764;
 92. 2014 m. gegužės 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-76 „Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-05285;
 93. 2014 m. gegužės 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-77 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-05517.
Atnaujinta 2014-06-10