Tarptautinis bendradarbiavimas

Didžiąją Lietuvos finansų sistemos dalį sudaro užsienio kapitalo bankai, todėl tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbus siekiant tinkamai pasirengti galimų globalių finansų sistemos krizių valdymui. Atsižvelgiant į finansų sistemos krizės kilmę ir mastą, gali prireikti koordinuoti kelių šalių veiksmus ir taikyti bendras priemones. Krizinių situacijų valdymą tarptautiniu mastu reglamentuoja savitarpio supratimo memorandumai ir atskiri bankų priežiūros institucijų susitarimai.

Siekdama palaikyti finansinį stabilumą, Europos Sąjunga skatina šalių narių atsakingų institucijų bendradarbiavimą ir numato bendras procedūras, praktinį pasirengimą krizėms valdyti bei sprendimams priimti. 2008 m. birželio 1 d. įsigaliojo Tarpusavio supratimo memorandumas dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių finansinių krizių metu tarp Europos Sąjungos finansų įstaigų priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų. 2010 m. rugpjūčio 17 d. įsigaliojo detalesnė, apibrėžianti praktinius krizių valdymo ir naštos pasidalijimo principus, sutartis dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių finansinių krizių situacijose tarp Šiaurės Europos ir Baltijos valstybių finansų įstaigų priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų.

Šalies institucijų bendradarbiavimas, apimantis apsikeitimą informacija ir bendradarbiavimą kredito ir finansų institucijų priežiūros srityje, numatytas Lietuvos banko, Vertybinių popierių komisijos ir Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos sutartyje.

Praktinis pasirengimas krizių valdymui nuolat tikrinamas ir tobulinamas rengiant vidaus ir tarptautines finansinių krizių valdymo pratybas.

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos užsienio ir ekonominę politiką, Lietuvos bankas bendradarbiauja su užsienio valstybių ir tarptautinėmis finansų institucijomis: Tarptautiniu valiutos fondu, Pasaulio banko grupe, Tarptautinių atsiskaitymų banku ir kitomis organizacijomis, taip pat su užsienio valstybių centriniais bankais. Be to, Lietuvos bankas atstovauja mūsų valstybei tarptautinėse finansų institucijose.

2016 m.
Tarpusavio supratimo memorandumas tarp Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos centrinių bankų dėl bankų, kurių veikla tarpvalstybinė (pdf, anglų kalba)n4488/newpage.gif

2010 m.
Sutartis dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių finansinių krizių situacijose tarp Šiaurės Europos ir Baltijos valstybių finansų įstaigų priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų(pdf, anglų kalba) n4488/newpage.gif

2008 m.
Tarpusavio supratimo memorandumas dėl bendradarbiavimo tarpvalstybinių finansinių krizių metu tarp Europos Sąjungos finansų įstaigų priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų (pdf, anglų kalba)n4488/newpage.gif

2005 m.
Savitarpio supratimo memorandumas dėl bendradarbiavimo finansinių krizių situacijose tarp Europos Sąjungos bankų priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų (pdf, anglų kalba)n4488/newpage.gif

SUSIJUSI INFORMACIJA

Atnaujinta 2016-12-16