TARGET2-Securities projektas

Tai infrastruktūros projektas, kuriuo siekiama standartizuoti ir sutelkti į vieną vietą atsiskaitymus už vietinius ir tarptautinius vertybinių popierių sandorius.

Daugelyje šalių už vertybinių popierių pervedimų apdorojimą atsakingi centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, kurie šiam tikslui palaiko atitinkamas informacines sistemas. Paprastai tokios (vertybinių popierių atsiskaitymo) sistemos veikia veiksmingai, kai atsiskaitoma už vietinius sandorius, bet atsiskaitymai už tarptautinius sandorius nėra tokie veiksmingi. Ir tai yra viena iš kliūčių ES bendrajai rinkai sukurti.

Eurosistemos iniciatyva pradėtas TARGET2-Securities (T2S) projektas, siekiant sukurti vieną techninę platformą, į kurią centriniai vertybinių popierių depozitoriumai perkeltų visus vertybinių popierių pervedimus. Platforma pradėjo veikti 2015 m. birželio 22 d., kai Graikijos banko, Rumunijos, Maltos ir Šveicarijos centriniai vertybinių popierių depozitoriumai migravo į T2S. Platforma veikia pagal suderintas procedūras ir leidžia veiksmingai vykdyti tiek vietinius, tiek tarptautinius atsiskaitymus eurais. Be to, ji yra atvira ir kitoms valiutoms.

T2S įdiegtos pažangiausios likvidumo ir finansinės rizikos valdymo priemonės: automatinio įkeitimo ir dienos paskolos suteikimo galimybė, nuolatinio optimizavimo procesai, neįvykdytų atsiskaitymų pakartotinis teikimas vykdymui, atsiskaitymų apdorojimas naktį. Atsiskaitymui naudojamos dalyvių centriniuose bankuose laikomos lėšos. Už teisinių ryšių (įskaitant vertybinių popierių saugojimą) su dalyviais palaikymą ir toliau yra atsakingi centriniai vertybinių popierių depozitoriumai.

T2S techninis projektavimas ir platformos eksploatavimas patikėtas keturiems Eurosistemos centriniams bankams – Deutsche Bundesbank, Banco de Espańa, Banque de France ir Banca d’Italia, o platformos savininkas – Eurosistema.

Įgyvendinimas Lietuvoje

AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (LCVPD) po konsultacijų su dalyviais nusprendė dalyvauti T2S projekte ir naudoti T2S techninę platformą atsiskaitymams už vertybinių popierių sandorius eurais. Išreikšdamas paramą projektui, 2009 m. LCVPD su Eurosistema pasirašė Tarpusavio supratimo memorandumą, o jungtis prie platformos ketinama ketvirtame migravimo etape – 2017 m. vasario mėn.

Atnaujinta 2015-12-02