TARGET2-LIETUVOS BANKAS

TARGET2-LIETUVOS BANKAS – realaus laiko sistema, skirta atsiskaitymams eurais. Tai Eurosistemos mokėjimo sistemos TARGET2 dalis, vadinamoji TARGET2 komponento sistema. Ji veikia nuo 2007 m. lapkričio 19 d.

TARGET2 teisiškai sudaryta iš daugelio komponento sistemų, tačiau technologiškai veikia per vieną bendrą techninę platformą (BTP). Pastarąją Eurosistemos vardu eksploatuoja trys centriniai bankai: Vokietijos Bundesbankas (Deutsche Bundesbank), Prancūzijos bankas (Banque de France) ir Italijos bankas (Banca d’Italia). Visoms TARGET2 komponento sistemoms būdingas vienodas paslaugų lygis.

Lietuvos bankas yra TARGET2 komponento sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS operatorius. Lietuvos bankas registruoja, administruoja ir konsultuoja TARGET2-LIETUVOS BANKAS dalyvius, o įvykus nesklandumams, teikia pagalbą. Taip pat koordinuoja šių dalyvių pasirengimą kasmetiniams TARGET2 atnaujinimams, atlieka testams vykdyti reikalingus centrinio banko veiksmus, koordinuoja šalies TARGET2 naudotojų darbo grupės veiklą.

Dalyvavimas šioje sistemoje buvo viena iš sąlygų siekiant įsivesti eurą. Tačiau Lietuvos bankas pagal specialų susitarimą su Eurosistema turėjo savo TARGET2 komponento sistemą dar iki prisijungimo prie euro zonos dėl strateginių ir praktinių tikslų.

Mokėjimo sistemoje TARGET2-LIETUVOS BANKAS vykdomi mokėjimai įgyvendinant Eurosistemos pinigų politikos priemones, Lietuvos bankui ir kredito įstaigoms tarpusavyje atsiskaitant už grynųjų pinigų operacijas. Šioje sistemoje taip pat vykdomi mokėjimo paslaugų teikėjų klientų skubūs mokėjimo nurodymai ir atliekamas piniginės dalies atsiskaitymas už Nasdaq Vilniaus biržoje sudarytus vertybinių popierių sandorius. Tam Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo valdoma vertybinių popierių atsiskaitymo sistema turi sąsają su TARGET2.

Išsami informacija apie TARGET2-LIETUVOS BANKAS veikimą, reikalavimus dalyviams, jų teises ir pareigas, sistemos tvarkaraštį, veiklos tęstinumo priemones pateikiama sistemos veiklos taisyklėse. Nuolat atnaujinamas TARGET2-LIETUVOS BANKAS dalyvių sąrašas pateikiamas Oficialiame sistemų sąraše, o visi TARGET2 dalyviai nurodyti Eurosistemos parengtame sąraše, kuris skelbiamas Europos Centrinio Banko svetainėje ir atnaujinamas kartą per ketvirtį.

Atnaujinta 2015-12-02