Statistika

Lietuvos bankas yra viena iš svarbiausių oficialiąją statistiką rengiančių šalies institucijų, sudarančių ir skelbiančių išsamią, tarptautinius standartus atitinkančią ir su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis palyginamą finansų statistiką.

Lietuvos bankas renka, sudaro, skelbia ir teikia vartotojams

  • pinigų finansinių institucijų balanso ir palūkanų normų,
  • pinigų ir užsienio valiutų rinkų, vertybinių popierių,
  • mokėjimo priemonių,
  • oficialiųjų tarptautinių atsargų,
  • mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansų, valstybės skolos užsieniui ir
  • institucinių sektorių ketvirtinių finansinių sąskaitų statistinę informaciją.

Lietuvos bankas, būdamas Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalimi, veiksmingai prisideda prie Europos statistikos, būtinos ECBS uždaviniams vykdyti, plėtros, rengimo ir platinimo.

Lietuvos banko rengiama ir platinama finansų statistika plačiai naudojama tarptautinių organizacijų, šalies ir užsienio finansų įstaigų, mokslininkų, finansų analitikų, politikų, žurnalistų, studentų ir plačiosios visuomenės. Finansų statistikos informacija, parodanti besikeičiančią padėtį, reikalinga ekonominei, finansinei raidai analizuoti ir joms prognozuoti.

Būdamas ECBS dalimi, Lietuvos bankas plėtoja, rengia ir skleidžia statistiką taikydamas pagrindinius principus, išdėstytus viešajame įsipareigojime dėl ECBS statistikos, ir ECBS statistikos naudojimo tvarką. Trumpa informacija apie ECB statistiką pateikiama vaizdo siužete Patikimas Europos statistikos šaltinis.

Europos Centrinis Bankas ir Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai sukūrė interneto svetainę  Euro zonos statistika, padedančią suprasti, naudoti ir lyginti euro zonos ir nacionalinius statistinius duomenis, taip pat suteikiančią galimybę naudotojams lengvai dalintis statistiniais duomenimis el. paštu ar socialiniuose tinkluose.

Skelbdamas statistiką Lietuvos bankas laikosi Duomenų platinimo specialiųjų standartų. Statistikai parengti Lietuvos bankas keičiasi statistine informacija su šalies Statistikos departamentu, naudoja kitų šalies oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų duomenis.

Lietuvos bankas, vykdydamas kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, draudimo įmonių ir vertybinių popierių rinkos dalyvių bei finansinių paslaugų ir rinkų priežiūrą, taip pat renka ir skelbia priežiūrinę statistiką, t.y. prižiūrimų finansų rinkos dalyvių finansines ataskaitas ir kitus duomenis, susijusius su riziką ribojančia, finansinių paslaugų ir rinkų priežiūra (žr. Priežiūra).

Atnaujinta 2015-07-08