Užsienio banko filialų (skyrių) steigimas

Užsienio banko filialų (skyrių) steigimą reglamentuojantys teisės aktai:

2000 07 18 Civilinis kodeksas Nr. VIII-1864;

1994 12 01 Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I-678;

2004 03 30 Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Nr. IX-2085;

2002 09 10 Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068;

2000 07 13 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII-1835;

2001 07 19 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 127 Dėl leidimų užsienio bankams steigti filialus (skyrius) ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir leidimų jiems veikti išdavimo tvarkos;

2004 06 17 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 105 Dėl banko vadovų rinkimo arba skyrimo;

2004 06 17 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 106 Dėl kredito įstaigos vadovo anketos formos;

2004 05 06 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 Dėl bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo;

1995 07 03 Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas Nr. I-996;

1999 06 04 Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymas Nr. 146 Dėl ūkio subjektų, užsiimančių komercine-ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, veiklos reglamentavimo;

2001 03 26 Valstybės įmonės indėlių draudimo fondo tarybos nutarimas Nr. 4;

2003 11 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1407 Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo;

2004 07 22 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 127 Dėl teisės teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo;

2000 12 15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1458 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo.