Sistemų priežiūra

Sistemų priežiūra – tai centrinių bankų funkcija užtikrinti sistemų patvarumą ir veiksmingumą vykdant planuojamų ir veikiančių sistemų stebėseną, vertinimą ir, kai reikia, inicijuojant pokyčius.

Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų svarba finansų sistemos stabilumui, galimybėms vykdyti centrinių bankų funkcijas ir skatinant pasitikėjimą pinigais įpareigoja centrinius bankus skirti deramą dėmesį sistemose kylančioms rizikoms valdyti ir veiksmingai sistemų veiklai užtikrinti.

Sistemų priežiūra, kaip visuomeninė funkcija, reikalinga dėl galimų rinkos sutrikimų (angl. market failure), kylančių iš sistemų veiklos. Dėl investicijų į veiklos patikimumą ir automatizaciją sistemoms būdingos santykinai didelės pastovios išlaidos. Siekiant jas padengti, reikia apdoroti daug mokėjimo ar vertybinių popierių pervedimų nurodymų, dažnai didžiąją šalies atsiskaitymų dalį. Šalyse paprastai veikia vos viena ar kelios tokios infrastruktūros, kurios dėl to įgauna natūralios monopolijos bruožų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad sistemų operatoriai, priimdami sprendimus dėl investicijų į sistemų saugumą ir patikimumą, įvertintų ne tik tiesioginį tokių sprendimų poveikį savo veiklai, bet ir plačiajai visuomenei (pvz., jei dėl sistemos sutrikimo asmenys negalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų).

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos bankas, vykdydamas mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą, vadovaujasi Eurosistemos patvirtintais dokumentais: Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų priežiūros reglamentu  ir ECB patvirtinta Mažmeninių mokėjimo sistemų priežiūros sąranga bei su jais suderintu Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros tvarkos aprašu.

Lietuvoje taikomos šios sistemų priežiūros priemonės: sistemų registravimas, sistemų stebėsena ir sistemų vertinimas pagal tarptautinius principus, standartus ir rekomendacijas. Vertinant sistemas vadovaujamasi Tarptautinių atsiskaitymų banko Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto kartu su Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos techniniu komitetu (angl. CPSS-IOSCO) parengtais Finansų rinkos infrastruktūrų principais.

Lietuvos bankas, prižiūrėdamas mokėjimo sistemas, bendradarbiauja su Europos Centriniu Banku ir eurą įsivedusių Europos Sąjungos valstybių narių nacionaliniais centriniais bankais. Jeigu sistemos, kuri veikia ne Lietuvos Respublikoje, veikla būtų svarbi Lietuvos rinkai, tai Lietuvos bankas kaip suinteresuota institucija siektų dalyvauti tos sistemos priežiūroje pagal susitarimą su kompetentinga institucija, atsakinga už tos sistemos priežiūrą.

Lietuvos bankas prižiūri mokėjimo sistemą SEPA-MMS ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą VPAS. Kartu su Eurosistema Lietuvos bankas dalyvauja vykdant mokėjimo sistemos TARGET2 ir TARGET2-Securities techninės platformos priežiūrą.

Atnaujinta 2015-12-02