SEPA-MMS

SEPA-MMS – nuo 2015 m. gruodžio 8 d. veikianti mažmeninių mokėjimų sistema, kurią valdo ir kurios operatorius yra Lietuvos bankas.

Sistema SEPA-MMS atitinka bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) reikalavimus, apibrėžtus 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi techniniai ir komerciniai kredito pervedimų bei tiesioginio debeto operacijų eurais reikalavimai

Nuo 2015 m. gruodžio 8 d. SEPA-MMS ja besinaudojantiems mokėjimo paslaugų teikėjams teikia SEPA kredito pervedimų (SCT) vykdymo realiu ir nustatytu laiku paslaugas. Mokėjimai realiu laiku vykdomi tik tarp sistemos SEPA-MMS dalyvių. Mokėjimai nustatytu laiku vykdomi tarp sistemos SEPA-MMS ir kitų SEPA reikalavimus atitinkančių sistemų dalyvių – sistema kelis kartus per dieną perduoda ir gauna mokėjimo nurodymus iš SEPA erdvėje/šalyse registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų per kitas SEPA reikalavimus atitinkančias sistemas, jų nustatytu laiku.

Sistema SEPA-MMS veikia visomis Eurosistemos valdomos realaus laiko sistemos TARGET2 ir Lietuvos darbo dienomis. Kai Lietuvos darbo dieną nedirba TARGET2, sistemoje apdorojami tik sistemos dalyvių tarpusavio mokėjimo nurodymai.

Išsami informacija apie SEPA-MMS paskirtį ir veikimą, sistemos dalyvių priėmimo ir pašalinimo tvarką, jų teises bei pareigas, mokėjimo nurodymų apdorojimo ir įskaitymo tvarką bei rizikų valdymą pateikiama sistemos SEPA-MMS veikimo taisyklėse.

Nuo 2016 m. balandžio 5 d. sistemos SEPA-MMS funkcionalumas išplėstas įtraukiant SEPA tiesioginio debeto (SDD) paslaugų teikimą.

Sistemos SEPA-MMS tiesioginių ir netiesioginių dalyvių sąrašas pateikiamas Oficialiame sistemų ir jų dalyvių sąraše.