Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelis

Mokėjimų įstatymo nuostatos įpareigoja bankus ir kredito unijas ne vėliau kaip 2017 m. vasario 1 d. gyventojams pasiūlyti pagrindinę mokėjimo sąskaitą su būtiniausiomis mokėjimo paslaugomis, neviršijant Lietuvos banko nustatytos maksimalios kainos ribos. Iki 2017 m. pabaigos pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kaina negalės viršyti 1,50 Eur, socialiai remtiniems asmenims – 0,75 Eur per mėnesį. Nustatyta krepšelio kainos viršutinė riba kasmet bus peržiūrima atsižvelgiant į vidutinį gyventojui tenkančių vartojimo išlaidų kitimą. Vartotojai gali laisvai pasirinkti, ar naudotis pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšeliu.

Į Lietuvos banko patvirtintą pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio sudėtį įtrauktos būtiniausios paslaugos, kurios kas mėnesį būtų teikiamos be papildomų mokesčių, yra tokios:

• sąskaitos atidarymas;

• el. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė (kodų kortelė su SMS žinutėmis, kodų generatorius ir pan.);

• neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;

• neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas kredito įstaigos parinktu būdu;

• mokėjimo kortelė ir mokėjimo operacijos kortele;

• ne mažiau kaip 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, e. sąskaitų apmokėjimą, pervedimus įstaigos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, tiesioginio debeto operacijas;

• grynųjų pinigų išmokėjimas – ne mažiau kaip 550 Eur per mėnesį banko bankomatų tinkle ar kredito unijos parinktu būdu.

Pagal Mokėjimų įstatymą teikti pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą privalo tos kredito įstaigos, kurios įprastai vartotojams teikia į mokėjimo paslaugų krepšelį patenkančias paslaugas. Jei kredito įstaiga neteikia kurios nors iš išvardytų paslaugų, pavyzdžiui, nėra išleidusi mokėjimo kortelės, ji pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio paslaugos teikti neprivalo. Įstaigų, teikiančių pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą, sąrašas.

 n28124/krepselis.jpg

Atnaujinta 2017-01-26