STOP vartojimo kreditams

Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašas

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. Lietuvos bankas tvarko Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą.

Fiziniai asmenys į sąrašą įrašomi ir iš jo išbraukiami asmens prašymu arba teismo sprendimu. Prašymų teikimo Lietuvos bankui tvarką nustato Lietuvos banko valdybos patvirtintos taisyklės.

 n27590/stop_info_vert.png

 

Prašymą Lietuvos bankui galite pateikti:

  • elektroniniu būdu prisijungę per elektroninius valdžios vartus:

          - tiesiogiai atvykę į Lietuvos banką adresu Totorių g. 4, Vilnius (Lietuvos banko Organizacijos tarnyba), Lietuvos banko darbo dienomis antradieniais nuo 8.00 iki 19.00 ir ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. Su savimi taip pat turėkite asmens tapatybę ir atstovavimą (jeigu prašymą teikia atstovas) patvirtinančius dokumentus;

          - atsiuntę registruotu laišku adresu: Lietuvos banko Organizacijos tarnybai, Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius. Kartu pridėkite asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą patvirtinančio dokumento (jeigu prašymą teikia atstovas) kopijas, patvirtintas notarinius veiksmus turinčio teisę atlikti asmens;

          - atsiuntę elektroninio pašto adresu NASIS_...@lb.lt. Kartu pridėkite asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą patvirtinančio dokumento (jeigu prašymą teikia atstovas) kopijas, patvirtintas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

  

Dažniausiai užduodami klausimai:

Kas gali į(si)rašyti į sąrašą? Ar galima kitą asmenį įrašyti į šį sąrašą?Prašymą įrašyti į sąrašą Lietuvos bankui gali pateikti pats asmuo arba jo atstovas, turėdamas atstovavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., notariškai patvirtintą įgaliojimą ir pan.). Jeigu asmuo piktnaudžiauja teise imti vartojimo kreditus, jo artimieji (sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai), taip pat globos (rūpybos) institucija ir prokuroras gali pateikti prašymą teismui uždrausti šiam asmeniui sudaryti vartojimo kredito sutartis arba prašymą panaikinti draudimą sudaryti vartojimo kredito sutartis. Be to, kreiptis į teismą dėl draudimo sudaryti vartojimo kredito sutartis panaikinimo turi teisę ir asmuo, kuriam buvo uždrausta sudaryti vartojimo kredito sutartis.

Kokių duomenų ir dokumentų reikia norint į(si)rašyti į sąrašą?Jeigu prašymą asmuo nori pateikti elektroniniu būdu, prisijungęs prie sistemos per elektroninių valdžios vartų portalą arba per Lietuvos banko interneto svetainę, jis informacinių technologijų priemonėmis turi užpildyti nustatytos formos prašymą, kuriame reikia nurodyti pagrindinius duomenis apie asmenį, t. y. jo vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis, taip pat įrašymo į sąrašą ir išbraukimo iš jo datas. Jeigu prašymą elektroniniu būdu teikia asmens atstovas, kartu su prašymu jis turi pateikti atstovavimą patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją. Jeigu prašymą asmuo teikia raštu (tiesiogiai atvykęs į Lietuvos banką, atsiuntęs registruotu paštu ar el. paštu), jis turi pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą, taip pat kartu su prašymu jis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą arba tinkamai patvirtintą jo kopiją, o jeigu prašymą teikia atstovas, kartu su prašymu jis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas.

Kokių kreditų negauna sąraše esantis asmuo?Sąraše esančiam asmeniui nebus suteikti jokie vartojimo kreditai, įskaitant greituosius kreditus, bankų teikiamas vartojimo paskolas, kredito korteles, lizingo paslaugas (išskyrus nuomos arba išperkamosios nuomos sutartis, kai nenustatyta pareiga įsigyti nuomojamo objekto), per tarpusavio skolinimo platformas teikiamus vartojimo kreditus.

O jeigu kreditų bendrovė nepaiso draudimo suteikti kreditą?Sudaryta vartojimo kredito sutartis laikoma negaliojančia, o kredito davėjui taikomos piniginės baudos.

Kokią įtaką asmenų įrašymas į sąrašą turės jų kredito istorijai?

Kaip galima išsibraukti iš sąrašo?Asmuo arba jo atstovas, teikdamas Lietuvos bankui prašymą įrašyti asmenį į sąrašą, galės nurodyti nuo kada ir iki kada asmuo turi būti įrašytas į šį sąrašą. Tuo atveju, jeigu prašyme nebus nurodyta asmens įrašymo į šį sąrašą data, jis bus įrašomas į sąrašą nedelsiant pateikus prašymą ir Lietuvos bankui jį patvirtinus, o jeigu nebus nurodyta išbraukimo iš sąrašo data, asmuo iš sąrašo bus išbrauktas po dviejų metų nuo įrašymo į sąrašą momento. Asmuo ar jo atstovas taip pat galės teikti Lietuvos bankui prašymus pakeisti galiojantį prašymą arba jį atšaukti. Pats asmuo visada savo vardu gali keisti, atšaukti prašymą ir pan., nepriklausomai nuo to, kas jį įrašė į šį sąrašą. Tik tuo atveju, kai asmuo į sąrašą įrašomas teismo sprendimu, tada nei pats asmuo, nei jo atstovai, negali pakeisti ar atšaukti teismo sprendimo, koreguoti sprendime nurodyto įrašymo į sąrašą termino ir pan. Teismo sprendimą įrašyti asmenį į sąrašą gali panaikinti tik kitas teismo sprendimas.

Kas nutinka su asmens jau turimais prasiskolinimais, kai jis įsirašo arba yra įrašomas į sąrašą?Visi turimi įsipareigojimai ir toliau turi būti vykdomi teisės aktuose ir sutartyse nustatyta tvarka. Į šį sąrašą įsirašiusiam arba įrašytam asmeniui negalės būti suteikiami tik nauji vartojimo kreditai.

Dėl prašymų teikimo tvarkos ir kitų su šiais prašymais susijusių klausimų skambinkite nemokama informacine telefono linija  8 800 50 500, kiti kontaktai skelbiami interneto svetainėje.

 

Atnaujinta 2016-11-01