Reikšmingų grynųjų trumpųjų pozicijų viešas atskleidimas

Pozicijos turėtojas Emitento pavadinimas ISIN kodas Grynoji trumpoji pozicija (%) Pozicijos sukūrimo, pakeitimo ar panaikinimo data (metai-mėnuo-diena)