Prašymų priėmimo tvarka

Teikiant prašymą prašome užpildyti Lietuvos bankui teikiamo prašymo dėl informacijos pateikimo formą.

Prašymų pateikimas:

- el. paštu:
siųsti adresu in...@lb.lt.
- faksu: siųsti numeriu (8 5) 268 0038.
- raštu: siųsti adresu Lietuvos bankui, Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius arba atnešti į Lietuvos banko Bendrųjų paslaugų skyrių, Totorių g. 4, Vilnius

Bendrųjų paslaugų skyriuje prašymai, skundai  priimami pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., antradieniais nuo 8.00 val. iki 19.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka  nuo 12 val. Iki 12 val. 45.min).

Visi Lietuvos bankui pateikiami prašymai yra nagrinėjami remiantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymu ir Lietuvos banko valdybos patvirtintomis Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklėmis.

Svarbu: nagrin
ėjami tik tie prašymai, kurie atitinka minėtuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

 

Atnaujinta 2017-04-06