Pranešk apie įtartiną pasiūlymą

Lietuvos bankas kviečia rinkos dalyvius padėti užtikrinti rinkos skaidrumą ir sąžiningą veikimą bei efektyvesnę finansinių paslaugų vartotojų interesų apsaugą pranešant apie gautus įtartinus pasiūlymus (pastebėtus reklamos skelbimus), jeigu tenkinamos bent dvi iš toliau išvardytų sąlygų:

  • žadama investicinė grąža yra gerokai (daugiau kaip 3 kartus) didesnė už terminuotųjų indėlių palūkanas;
  • sudaromas įspūdis, kad grąža garantuojama, o investicija yra nerizikinga ar mažai rizikinga;
  • siūlytojas nėra licencijuota valdymo įmonė ar komercinis bankas;
  • primygtinai siūloma siekiant įsigyti finansinį produktą (paslaugą) pasiskolinti ir (ar) skolinantis prašoma įkeisti kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą.

Kaip pranešti

Labai svarbu, kad Lietuvos bankui pateiktumėte kuo tikslesnę ir išsamesnę informaciją. Prašome pateikti:

  • informaciją apie pateiktą įtartiną pasiūlymą ar pastebėtą reklamą (pavyzdžiui, lankstinuką (pdf formatu), nuorodą į tam tikrą interneto svetainę ir pan.);
  • informaciją apie įtartino pasiūlymo gavimo aplinkybes (pavyzdžiui, lankstinuką radote pašto dėžutėje, informaciją persiuntė draugas, pats pastebėjote ir pan.);
  • kitą informaciją, kuri galėtų būti reikšminga.
Vardas:
El. paštas:
Pranešimas:*
Dokumentas:
Patikros kodas:*Paveikslėlyje atvaizduotas patikros kodas
* - privalomi laukai
 

Finansų sektoriuje dirbantys asmenys ar kiti asmenys, kurie įtaria, kad jų darbdavys, kiti Lietuvos banko prižiūrimi finansų rinkos dalyviai arba kiti asmenys, padarė finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus, kai pranešama apie pažeidimą ne tam, kad būtų išnagrinėtas ginčas ar kitaip apginti pranešimą pateikusio arba kito asmens interesai, o siekiant prisidėti prie veiksmingos finansų rinkos priežiūros, t. y. padėti Lietuvos bankui nustatyti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus, taip pat gali pranešti apie pažeidimus Lietuvos bankui žodžiu telefono linija, kurioje vykstantys pokalbiai įrašomi, numeriu: (8 5) 268 0888.

Informacijos apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo, priėmimo, nagrinėjimo ir saugojimo tvarka, taip pat pranešimo apie pažeidimą teikėjų ir pranešamų asmenų asmens duomenų ir kitų interesų apsaugos principai yra nustatyti Pranešimų apie finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus pateikimo ir jų tvarkymo Lietuvos banke tvarkos apraše.