PINIGŲ STUDIJOS

Visas leidinys (pdf)

M o k s l i n i a i  s t r a i p s n i a i

EKONOMIKOS TEORIJA IR PRAKTIKA

Tomas Ramanauskas, Skirmantė Matkėnaitė, Virgilijus Rutkauskas
CREDIT AND MONEY CREATION FROM THE INTEGRATED ACCOUNTS PERSPECTIVE (pdf)

Santrauka

Jurgita Pesliakaitė
DETERMINANTS OF UNEMPLOYMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ECONOMIES (pdf)

Santrauka

Agnė Jakaitė
TAIKOS SUTARTIS TARP PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS IR FINANSŲ RINKOS DALYVIO:
TIK TEORINĖ GALIMYBĖ AR PASIEKIAMA REALYBĖ? (pdf)

Santrauka

A p ž v a l g i n i a i  s t r a i p s n i a i

Tomas Ramanauskas, Skirmantė Matkėnaitė, Virgilijus Rutkauskas
APPLICATION OF THE INTEGRATED ACCOUNTS FRAMEWORK FOR EMPIRICAL INVESTIGATION
OF THE ECONOMIC AND FINANCIAL CYCLE IN LITHUANIA (pdf)

Santrauka

Skirmantė Matkėnaitė, Tomas Ramanauskas, Tomas Reichenbachas
KREDITO IR ĮKEISTO TURTO VERTĖS SANTYKIO RIBOJIMAS KAIP MAKROPRUDENCINĖS
POLITIKOS PRIEMONĖ IR JOS TAIKYMAS LIETUVOJE (pdf)

Santrauka

K i t o s  p u b l i k a c i j o s

Jokūbas Markevičius
PASTARŲJŲ METŲ LIETUVOS BŪSTO RINKOS RAIDOS TENDENCIJOS (pdf)

Santrauka

Justinas Markauskas
REFERENDUMAS DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE:
BAIGTIS, TURINTI PASEKMIŲ VISAM PASAULIUI (pdf)

Santrauka

Linas Jurkšas
EURIBOR SKAIČIAVIMO REFORMOS PRIELAIDOS IR GALIMOS PASEKMĖS (pdf)

Santrauka

Atnaujinta 2017-01-09