Teminių straipsnių serija

2016

Paskolos ir užstato vertės santykio ribojimo Lietuvoje ekonominiai aspektai (pdf).

2015

Lietuvos konkurencingumo apžvalga (pdf).

Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo reikalavimo taikymas Lietuvoje (pdf).

Kreditavimą lemiantys veiksniai ir jo sąryšiai su ekonominiais procesais (pdf).

Makroprudencinės politikos įgyvendinimas Lietuvoje (pdf).

Anticiklinio kapitalo rezervo taikymas Lietuvoje (pdf).

2014

Pasinaudojimo viešai neatskleista informacija AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje masto tyrimas (pdf).

2013

Euro įvedimo Lietuvoje 2015 m. kiekybinio poveikio šalies ekonomikai vertinimas (pdf).

Universalus kaupiamasis gyvybės draudimas su garantuotomis palūkanomis (pdf).

 

Teminius straipsnius anglų kalba rasite čia.

Atnaujinta 2016-02-22