NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Pakeistas UAB „Synergy finance“ valdomo investicinio fondo „Vitality“ depozitoriumas

2017 m. vasario 13 d.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė UAB „Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Vitality“depozitoriumą AB SEB bankas į „Swedbank“, AB. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į UAB „Synergy finance“ prašymą.

Valdymo įmonė yra informavusi fondo dalyvius apie ketinamą atlikti depozitoriumo pakeitimą ir apie jų teisę per mėnesį nuo laiško gavimo dienos pateikti išpirkimui turimus vienetus be išpirkimo mokesčio.

Pasidalyk: