Pagrindiniai finansų maklerio įmonių veiklos rodikliai

Nuo 2016 m. Lietuvos bankas kartą per ketvirtį skelbia informaciją apie kiekvienos finansų maklerio įmonės pagrindinius veiklos rodiklius (turtą, grynąjį pelną, kapitalo pakankamumo rodiklį, pasitikėjimo teise valdomą klientų turtą). Metiniai kiekvienos finansų maklerio įmonės finansiniai duomenys atnaujinami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto audituoto metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis.

  • Naujausias numeris (PDF, 123Kb)