Nuorodos

Ekonomikos ir finansų duomenų skelbėjai

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija - http://www.finmin.lt
Statistikos departamentas - http://www.stat.gov.lt
Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius - http://www.nasdaqomxbaltic.com
Lietuvos bankų asociacija - http://www.lba.lt
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija - www.ukmin.lt

Kitos Lietuvos institucijos

Lietuvos Respublikos Prezidentūra - http://www.president.lt
Lietuvos Respublikos Seimas - http://www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybė - http://www.lrvk.lt
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija - http://www.urm.lt
Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas - http://www.csdl.lt
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ - http://www.idf.lt

Kolekcinės (proginės) monetos

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ - http://www.lithuanian-mint.lt
Oficialūs proginių monetų platintojai

Tarptautinės organizacijos

Europos Centrinis Bankas - http://www.ecb.int
Europos Sąjungos institucijos - http://europa.eu/
Tarptautinių atsiskaitymų bankas - http://www.bis.org
Europos bankų priežiūros institucijų komitetas - http://www.c-ebs.org
Tarptautinis valiutos fondas - http://www.imf.org
Pasaulio bankas - http://www.worldbank.org
Europos Bendrijos statistikos įstaiga (EUROSTAT) - http://ec.europa.eu/eurostat

Europos Sąjungos valstybių narių centriniai bankai

Anglijos bankas (Bank of England) - http://www.bankofengland.co.uk
Airijos centrinis bankas(Central Bank of Ireland) - http://www.centralbank.ie
Austrijos nacionalinis bankas (Oesterreichische Nationalbank) - http://www.oenb.at
Belgijos nacionalinis bankas (Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique) - http://www.bnb.be
Bulgarijos nacionalinis bankas (Bulgarian National bank) - http://www.bnb.bg
Čekijos nacionalinis bankas (Česka narodni banka) - http://www.cnb.cz
Danijos nacionalinis bankas (Danmarks Nationalbank) - http://nationalbanken.dk
Estijos bankas (Eesti Pank) - http://www.eestipank.info
Graikijos bankas (Bank of Greece) - http://www.bankofgreece.gr
Ispanijos bankas (Banco de Espana) - http://www.bde.es
Italijos bankas (Banca d’Italia) - http://www.bancaditalia.it
Kipro centrinis bankas (Central Bank of Cyprus) - http://www.centralbank.gov.cy
Kroatijos centrinis bankas (Hrvatska Narodna Banka) - http://www.hnb.hr 
Latvijos bankas (Latvijas Banka) - http://www.bank.lv
Lenkijos nacionalinis bankas (Narodowy Bank Polski) - http://www.nbp.pl
Liuksemburgo centrinis bankas (Banque centrale du Luxembourg) - http://www.bcl.lu
Maltos centrinis bankas (Central Bank of Malta) - http://www.centralbankmalta.org
Nyderlandų bankas (De Nederlandsche Bank) - http://www.dnb.nl
Portugalijos bankas (Banco de Portugal) - http://www.bportugal.pt
Prancūzijos bankas (Banque de France) - http://www.banque-france.fr
Rumunijos nacionalinis bankas (National bank of Romania) - http://www.bnro.ro
Slovakijos nacionalinis bankas (Narodna banka Slovenska) - http://www.nbs.sk
Slovėnijos bankas (Banka Slovenije) - http://www.bsi.si
Suomijos bankas (Suomen Pankki – Finlands Bank) - http://www.bof.fi
Švedijos bankas (Sveriges Riksbank) - http://www.riksbank.se
Vengrijos nacionalinis bankas (Magyar Nemzeti Bank) - http://www.mnb.hu
Vokietijos Bundesbankas (Deutsche Bundesbank) - http://www.bundesbank.de

Kitų valstybių centriniai bankai (Tarptautinių atsiskaitymų banko informacija) - http://www.bis.org/cbanks.htm