Mokslinis leidinys „Pinigų studijos“

Moksliniame leidinyje spausdinami lietuvių ir užsienio šalių autorių moksliniai ir apžvalginiai straipsniai apie ekonomikos, finansų, pinigų ir bankininkystės raidą, makroekonominių procesų modeliavimą ir prognozavimą, taip pat aktualijos, moksliniai komentarai ir mokslo veikalų recenzijos. Straipsniai leidiniui pateikiami laikantis nurodymų autoriams. Kiekvieną straipsnį recenzuoja du recenzentai ir vertina redaktorių kolegija, kurią sudaro Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai.

Naujausias numeris:
„Pinigų studijos" 2015 m. Nr. 2

„Pinigų studijų" archyvas:
1997-2015