Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos

  1. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas. Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2003, Nr. 61-2753; 2009, Nr. 153-6888;
  2. Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymas. Žin., 2003, Nr. 61-2754; 2011, Nr. 74-3539;
  3. 2003 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 84 „Dėl Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų registravimo, duomenų tvarkymo ir skelbimo tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2003, Nr. 88-4010;
  4. 2004 m. gegužės 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 86 „Dėl Lietuvos banko ir mokėjimo sistemos LITAS-RLS dalyvių dienos ir vienos nakties atpirkimo sandorių sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 86-3169;
  5. 2006 m. gruodžio 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 173 „Dėl mokėjimo sistemos LITAS-RLS ir mažmeninių mokėjimų sistemos LITAS-MMS“. Žin., 2007, Nr. 4-207;
  6. 2007 m. spalio 18 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 136 „Dėl Mokėjimo sistemos TARGET2-LIETUVOS BANKAS veiklos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2007, Nr. 111-4560; 2008, Nr. 13;
  7. 2007 m. spalio 18 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 137 „Dėl sistemos LITAS-PHA veiklos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2007, Nr. 111-4561;
  8. 2009 m. spalio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 204 „Dėl Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų vertinimo metodikos“. Žin., 2009, Nr. 126-5482;
  9. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
  10. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779.
Atnaujinta 2014-06-10