Mokėjimo inicijavimo paslaugos gerosios praktikos principai

Siekdamas paskatinti mokėjimų rinkos dalyvius nusistatyti aukštus veiklos ir saugumo standartus, kai teikiama nauja – mokėjimo inicijavimo – paslauga, Lietuvos bankas parengė gerosios praktikos principus.

Lietuvos bankas pažymi, kad mokėjimo inicijavimo paslaugą teikiantys subjektai nėra atskirai ir specialiai prižiūrimi Lietuvos banko. Jų priežiūrą Lietuvos bankas atliks tik Lietuvoje įgyvendinus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, t. y. ne anksčiau kaip nuo 2018 m. sausio 13 d. Paslaugos teikėjai, visų pirma, patys yra atsakingi už tai, kad mokėjimo inicijavimo paslauga atitiktų Lietuvos Respublikos teisės normas ir būtų teikiama patikimai bei saugiai.

Lietuvos bankas skelbs sąrašą tų mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjų, kurie įsipareigoja laikytis gerosios praktikos principų savo iniciatyva ir laisva valia. Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjų sąrašą Lietuvos bankas sudaro ir skelbia vadovaudamasis subjektų, teikiančių mokėjimo inicijavimo paslaugą, vienašališkai ir savanoriškai pateiktais pranešimais. Atsakomybė už tai, ar pranešimuose nurodyta informacija atitinka tikrovę, tenka pranešimų teikėjams. Lietuvos bankas mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjų pateiktą gerosios praktikos principų laikymąsi pagrindžiančią informaciją vertina tik tiek, kiek būtina preliminariai įvertinti tikimybę, kad mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjai laikosi gerosios praktikos principų.

Subjekto įtraukimas į sąrašą rodys jo pastangas siekti aukštesnių veiklos ir saugumo standartų, tačiau negarantuos visiško saugumo. Mokėjimo inicijavimo paslaugų naudotojai turi išlikti budrūs ir imtis visų būtinų atsargumo priemonių, ypač kai atskleidžia internetinės bankininkystės prisijungimo kodus tarpininkams.

Lietuvos bankas nėra atsakingas už jokius reikalavimus ar praradimus, atsirandančius dėl tiesioginio ar netiesioginio sąraše pateikiamos informacijos naudojimo. Sąraše pateikiama informacija neturėtų būti laikoma Lietuvos banko rekomendacija arba siūlymu rinktis vieną ar kitą paslaugos teikėją. Lietuvos bankas pasilieka teisę tikslinti arba panaikinti gerosios praktikos principus ir Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjų sąrašą savo nuožiūra, iš anksto nepranešęs suinteresuotoms šalims.

 

Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjų, įsipareigojusių laikytis gerosios praktikos principų, sąrašas

Įstaigos pavadinimas Kodas Adresas
 UAB Mistertango 303262295 Perkūnkiemio g. 2, LT-12126 Vilnius 
UAB NEO Finance 303225546 Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius
Paysera LT, UAB 300060819 Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius
Atnaujinta 2017-04-19