Mes Europoje

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES), Lietuvos bankas tapo Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalimi ir kartu su visų ES valstybių narių centriniais bankais dalyvauja rengiant ir priimant Europos Centrinio Banko (ECB) sprendimus, vykdant ECBS uždavinius. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai prisijungus prie euro zonos, Lietuvos bankas prisideda įgyvendinant visus svarbiausius per Eurosistemą vykdomus ECBS uždavinius, įskaitant euro zonos pinigų politikos nustatymą.

Nuo Lietuvos narystės ES pradžios Lietuvos banko valdybos pirmininkas kartu su kitais ES nacionalinių centrinių bankų valdytojais dalyvauja ECB bendrosios tarybos, vieno iš trijų ECB sprendimus priimančių organų, darbe. Lietuvos banko atstovai dalyvauja ECBS komitetų ir jų įsteigtų darbo grupių darbe.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai tapus euro zonos nare, Lietuvos banko valdybos pirmininkas tapo pilnateisiu euro zonos pinigų politiką nustatančios ECB valdančiosios tarybos nariu, o Lietuvos banko atstovai įgijo balso teisę sprendžiant Eurosistemos sudėties ECBS komitetuose svarstomus klausimus.

n375/euras_siuzetas.jpg

Lietuvos bankas dalyvauja ir kitų ES institucijų veikloje, rengiant ir priimant sprendimus su nacionalinio centrinio banko funkcijomis susijusiose srityse. Svarbiausi forumai – neformalūs ES Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) tarybos bei Ekonomikos ir finansų komiteto, taip pat 2011 m. savo veiklą pradėjusių Europos sisteminės rizikos valdybos ir Europos priežiūros institucijų posėdžiai.

SUSIJUSI INFORMACIJA

IŠORINĖS NUORODOS

Atnaujinta 2015-01-01