Makroprudencinės politikos priemonės

  Priemonė Priemonės tikslas Lygis Galioja nuo Teisės aktai Susiję dokumentai
1.  Kredito dydžio ir įkeisto turto vertės santykis (LTV) Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 85%

2015 m. lapkričio 1 d.

Sprendimų istorija 

Atsakingo skolinimo nuostatai

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojanti redakcija

Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas
2.  Vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykis  (DSTI) Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 40%

2015 m. lapkričio 1 d.

Sprendimų istorija

Atsakingo skolinimo nuostatai

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojanti redakcija

Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas
3. Paskolos trukmė Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 30 metų

2015 m. lapkričio 1 d.

Sprendimų istorija

Atsakingo skolinimo nuostatai

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojanti redakcija

Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas
4. Palūkanų jautrumo testas Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 50% 2015 m. lapkričio 1 d.

Atsakingo skolinimo nuostatai

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojanti redakcija

Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas
5. Anticiklinio kapitalo rezervas Apsaugoti bankų sistemą nuo galimų nuostolių, kai pernelyg didelis kredito augimas lemia sisteminės rizikos formavimąsi 0%

2017 m. kovo 31 d.

Sprendimų istorija

Nutarimas

Anticiklinio kapitalo rezervas: sprendimą pagrindžianti medžiaga;

Duomenys

6. Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo reikalavimas Šalies mastu didinti sisteminės svarbos institucijų atsparumą sukrėtimams ir mažinti jų bankroto tikimybę 0,5-2% 2016 m. gruodžio 31 d.  Nutarimas

Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo  taikymas Lietuvoje;

Kapitalo rezervo sudarymo taisyklės

7. Kapitalo apsaugos rezervas Įpareigoti bankus sukaupti papildomą kapitalą nenumatytiems nuostoliams padengti  2.5% 2015 m. birželio 30 d.  Nutarimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2017-03-31