Makroprudencinės politikos konferencija 2015

n25478/mp.jpg

2015 m. liepos 3 d. Lietuvos bankas Vilniuje rengia konferenciją „Makroprudencinė politika: kredito srautų ribojimo vaidmuo ir patirtis“ (angl. Macroprudential Policy: The Role and Experience with Credit Flow Restrictions).

Šios konferencijos tikslas – aptarti makroprudencinės politikos priemonių, skirtų pernelyg dideliems privačiojo sektoriaus kreditavimo srautams riboti, vaidmenį, efektyvumą bei įgyvendinimo iššūkius. Tokių priemonių pavyzdžiai – tai maksimalus vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykis (angl. debt-service-to-income ratio), kredito dydžio ir įkeisto turto vertės santykis (angl. loan-to-value ratio), kredito dydžio ir metinių pajamų santykis (angl. loan-to-income).

Planuojama, kad į renginį atvyks 100 – 150 aukšto lygio makroprudencinės politikos vykdytojų iš Europos ir tarptautinių organizacijų, centrinių bankų atstovų, iškilių akademikų ir ekspertų.

Ši konferencija suteiks unikalią galimybę dalyviams pristatyti turimas idėjas, pasidalyti žiniomis ir patirtimi, susijusia su šia svarbia makroprudencinės politikos tema. Bus aptarti klausimai, susiję su privačiojo sektoriaus kredito srautus ribojančių priemonių vaidmeniu, įgyvendinimu, efektyvumu, jų sąveika su kitomis priemonėmis. Konferencijos metu bus pateikti ekspertų vertinimai, pristatyti moksliniai tyrimai bei šalių patirtis nustatant, įgyvendinant ir naudojant šias makroprudencinės politikos priemones.

Konferencija vyks anglų kalba. 

DARBOTVARKĖ (anglų kalba; su pristatymais)

Jeigu turite klausimų, susijusių su šiuo renginiu, prašome kreiptis elektroniniu paštu adresu macroprudenti...@lb.lt.

Atnaujinta 2015-05-20