Lietuvos monetos

n8625/monetos_s.jpg

Turinys

Įžanginis žodis (pdf 31,2 KB)
 
Arūnas Dulkys
Lietuviškos monetos kelias: 
Monetų leidybos tradicijos, monetų apsaugos paslaptys, monetų dizaino kūrimas, monetų kaldinimo menas, atgarsiai visuomenėje  (pdf 2,3 MB) 
 
Stanislovas Sajauskas
Lietuviškoji numizmatika: nuo Lietuvos (Mindaugo) karalystės iki Respublikos:
Monetų kilmė, seniausi lietuviški pinigai - sidabro lydiniai  (pdf 681 KB)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ankstyvosios monetos (pdf 1,07 MB)
Jogailaičiai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetų sistemos reformatoriai (pdf 1,18 MB)
Stepono Batoro pinigų reforma, Vazų dinastijos lietuviškos monetos, Jono Kazimiero monetos (pdf 1,41 MB)
Paskutinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos, Lietuviškų monetų gamybos technologija, Lietuvos Respublikos monetos (1918—1940 m.), Proginių monetų kalimo tradicija (pdf 1,55 MB)
 

Juozas Galkus
Šiuolaikinės monetos:
Apyvartinės monetos (pdf 1,76 MB)
Kolekcinės monetos, atmintini įvykiai (pdf 3,68 MB)
Iškilios asmenybės (pdf 1,69 MB)
Istorijos keliais (pdf 2,13 MB)
Kultūros paveldas (pdf 3,47 MB)
Sporto pasaulis (pdf 629 KB)
Satyrinės ir suvenyrinės monetos (pdf 466 KB)
 
Santrumpos (pdf 38,5 KB)

Vilnius: Lietuvos bankas. Sp. UAB „Baltijos kopija“, 2006, 276 p., lietuvių ir anglų k., tiražas 1 200 egz., ISBN 9986-651-45-X
Teksto autoriai A.Dulkys, S.Sajauskas, J.Galkus, redakcijos kolegija A.Dulkys, A.Gruodytė, V.Laurinavičius, V.Ruzas, dailininkas B.Leonavičius, monetų nuotraukų autorius R.Ginaitis, vertėjai A.Barauskaitė, A.Gaižauskas, D.Šatienė, vertimo redaktorius A.Gaižauskas, redaktorė R.Macienė, konsultantas A.Dulkys.

Išleido Lietuvos banko Leidybos ir poligrafijos skyrius; 

 
Pirmajame knygos skyriuje „Lietuviškos monetos kelias“ supažindinama su šiuolaikinių monetų kūrimu, kalimo įrankių paruošimo ypatumais, technologiniu kaldinimo procesu, aptariami monetų averso ir reverso dizaino elementai. Rašoma apie monetų apsaugos priemones ir formos naujoves, kuriomis siekiama harmonijos tarp senųjų tradicijų ir šiuolaikinių galimybių. Skyriuje „Lietuviškoji numizmatika: nuo Lietuvos (Mindaugo) karalystės iki Respublikos“ aprašomi seniausi lietuviški pinigai – sidabro lydiniai, LDK monetos ir Lietuvos Respublikos tarpukario litai. Rašoma apie svarbiausius monetų tipus, pradedant smulkiaisiais denarais, šilingais ir baigiant vertingiausiais auksiniais dukatais, portugalais. Aptariama monetų gamybos technologija, proginių monetų kalimo tradicijos ištakos, Lietuvos kalyklos Kaune veikla. „Šiuolaikinių monetų“ skyriuje apžvelgiama atgimusios Lietuvos apyvartinių monetų kūrimo istorija ir jų plastinės savybės. Daug dėmesio skiriama kolekcinėms monetoms, leidžiamoms įžymiems įvykiams ir asmenybėms paminėti. Taip pat supažindinama su monetų kompozicija ir jų meninėmis ypatybėmis. 

Naudoti nekomerciniais tikslais

 

Atnaujinta 2010-11-10