Lietuvos ekonomikos apžvalga

Lietuvos banko rengiamoje „Lietuvos ekonomikos apžvalgoje“ nagrinėjama realiojo sektoriaus, kainų, viešųjų finansų ir kredito kaita Lietuvoje, taip pat numatoma šalies ekonomikos raida. Apžvalgoje pateikiama medžiaga yra statistinių duomenų analizės, modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas.

 

 Lietuvos ekonomikos apžvalga (2016 m. gruodžio mėn.)

 

 Visas leidinys (pdf)
 Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos (pdf)
 I. Tarptautinė aplinka (pdf)
 II. Eurosistemos pinigų politika (pdf)
 III. Realusis sektorius (pdf)
 IV. Darbo rinka (pdf)
 V. Išorės sektorius (pdf)
 VI. Kainos ir sąnaudos (pdf)
 VII. Ekonomikos finansavimas (pdf)
 VIII. Valdžios sektoriaus finansai (pdf)
 1 priedas. Senėjimas, pensijų reforma ir galimos ekonominės politikos priemonės Lietuvoje (pdf)
 2 priedas. Lietuvos socialinio modelio reforma: darbo santykių reglamentavimas (pdf)
 3 priedas. Lietuvos socialinio modelio reforma: socialinio draudimo pakeitimai ir mokesčių pleištas (pdf)
 4 priedas. Lietuvos prekių eksporto rinkos dalių apžvalga (pdf)
 
Apžvalgos vertinimo anketa (doc)
Ankstesnes apžvalgas rasite čia

 

Trumpas Lietuvos ekonominės raidos pristatymas

n12783/lea_truputi.jpg        

Pristatyme aprašomos pagrindinės Lietuvos ekonominės tendencijos ir naujausios vidutinio laikotarpio makroekonominių rodiklių prognozės.

Naujausias pristatymas (pdf)
2016 m. gruodžio mėn.

Ankstesni pristatymai

 

 
Atnaujinta 2017-02-17