Lietuvos ekonomika

n342/lietuva2.jpgLietuvos bankas, siekdamas savo pagrindinio tikslo – palaikyti kainų stabilumą – atlieka Lietuvos ekonomikos stebėseną, analizę ir numato galimas ekonomikos raidos perspektyvas.

Lietuvos bankas nuolat analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių ekonomines tendencijas ir apie tai informuoja visuomenę periodiniuose leidiniuose bei pranešimuose spaudai. Lietuvos bankas numato galimas ekonomikos raidos perspektyvas sudarydamas makroekonomines prognozes. Šios prognozės leidžia sistemiškai įvertinti pagrindinių makroekonominių rodiklių kitimą tiek trumpuoju, tiek vidutiniu laikotarpiais ir numatyti galimą jų raidos riziką. Lietuvos banko makroekonominės prognozės rengiamos taikant struktūrinį makroekonominį modelį, kurį sudaro, prižiūri ir atnaujina Lietuvos banko Ekonomikos departamentas.

Neatsiejama ekonomikos stebėsenos dalis – tiriamoji ekonomikos veikla. Ekonomikos departamento atliekami tyrimai leidžia Lietuvos bankui nustatyti pinigų politikos įtaką ekonomikai, numatyti pakitusių ekonominių sąlygų poveikį ekonomikos raidai. Pagrindiniai Lietuvos banke atliekamų ekonominių tyrimų tikslai – užtikrinti Lietuvos banko valdybos sprendimų dėl pinigų ir valiutų kurso politikos, finansų sistemos stabilumo pagrįstumą, kompetentingą Lietuvos banko dalyvavimą Europos centrinių bankų sistemoje, bendradarbiavimą tarptautinėse institucijose ir forumuose, taip pat kurti ir stiprinti Lietuvos banko žmogiškąjį kapitalą.