Licencijos

Lietuvos bankas išduoda teisę teikti finansines paslaugas suteikiančias licencijas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems subjektams.

Teisę teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje taip pat turi kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotas licencijas turintys subjektai. Jų sąrašus galite rasti skyreliuose Kredito ir mokėjimų rinka, Draudimo rinka, Finansinių priemonių rinkos.

SUSIJUSI INFORMACIJA