Licencijavimo gidas

Finansų rinkos dalyviai, ketinantys teikti finansines paslaugas, kurios pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra licencijuojamos, turi kreiptis į Lietuvos banką dėl licencijos (veiklos leidimo) išdavimo.

Priežiūros institucija teisės aktų nustatyta tvarka išduoda licencijas šiems finansų rinkos dalyviams:

bankams*,
kredito unijoms,
elektroninių pinigų įstaigoms,
mokėjimo įstaigoms,
draudimo įmonėms,
draudimo brokerių įmonėms,
finansų maklerio įmonėms,
finansų patarėjo įmonėms,
valdymo įmonėms.

Lietuvos bankas teisės aktų nustatyta tvarka į viešuosius sąrašus įtraukia:

vartojimo kredito davėjus,
tarpusavio skolinimo platformų operatorius,
vartojimo kredito tarpininkus,
elektroninių pinigų įstaigų tarpininkus,
mokėjimo įstaigų tarpininkus,
valiutos keityklų operatorius.

Licencijavimo gide pateikiama pagrindinė informacija apie reikalavimus, keliamus finansų rinkos dalyviams, siekiantiems gauti veiklos licenciją (leidimą) arba būti įrašytiems į viešuosius Lietuvos banko administruojamus sąrašus, informacija apie Lietuvos bankui teikiamus dokumentus, pateiktų dokumentų nagrinėjimo terminus, procedūrinius ypatumus bei teisės aktus, reglamentuojančius licencijų (veiklos leidimų) išdavimo klausimus.

 

*Priežiūros institucija yra Europos centrinis bankas ir Lietuvos bankas, atitinkamai pagal Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 nustatytą funkcijų paskirstymą. Lietuvos bankas Lietuvos Respublikos bankų įstatymo priežiūros institucijai nustatytas funkcijas vykdo, suteiktomis teisėmis naudojasi tiek, kiek pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 nuostatas tai nepavesta Europos centriniam bankui.

Atnaujinta 2015-03-31