Periodinių leidinių archyvas

Skyriuje pateikiami Lietuvos banko leidiniai, kurie šiuo metu jau nebeleidžiami, taip pat 1928-1938 m. ketvirtiniai biuleteniai.

Pagrindiniai bankų veiklos rodikliai


Nuo 2009 m. leidinys „Pagrindiniai bankų veiklos rodikliai“ neleidžiamas. Visą reikiamą informaciją rasite „Mėnesiniame biuletenyje“.

 • Naujausias numeris (PDF, 177Kb)
 • Valiutų rinka


  Nuo 2009 m. leidinys „Valiutų rinka“ nerengiamas. Visą reikiamą informaciją rasite „Mėnesiniame biuletenyje“.

 • Naujausias numeris (PDF, 187Kb)
 • Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas (metraštis)


  Šiuo pavadinimu leidinys nustotas leisti 2008 m. Jį pakeitė leidinys, kurį Lietuvos bankas 2008 m. pradėjo leisti nauju pavadinimu „Išorės sektoriaus statistika" (metraštis).

 • Naujausias numeris (PDF, 1354Kb)
 • Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas (ketvirtinis)


  Šiuo pavadinimu leidinys nustotas leisti 2008 m. Jį pakeitė leidinys, kurį Lietuvos bankas 2008 m. pradėjo leisti nauju pavadinimu „Išorės sektoriaus statistika" (ketvirtinis).

 • Naujausias numeris (PDF, 925Kb)
 • Ketvirtinis biuletenis


  Šiuo pavadinimu leidinys nustotas leisti 2006 m. Reikiamą informaciją rasite išsamiuose Mėnesiniuose biuleteniuose.

 • Naujausias numeris (PDF, 1912Kb)
 • 1923–1939 m. Lietuvos banko apyskaitos


  Apyskaitoje skelbiamas to meto Lietuvos banko balansas, sąskaitų apyvarta, pelno ir nuostolių sąskaita.

 • Naujausias numeris (PDF, 1597Kb)
 • 1928–1940 m. ketvirtiniai biuleteniai


  Biuletenyje skelbiama trumpa to meto Lietuvos ūkio apžvalga: žemės ūkis, pramonė, rinka ir kainos, užsienio ir vidaus prekyba, finansai ir kreditas, Lietuvos banko veikimas. Lentelėse pateikiami Lietuvos banko balansai, pinigų apyvarta ir jų padengimas, lito kursas užsienio biržose, valiutų ir vertybių kursas Kauno biržoje, banko diskontas ir paskolos, Lietuvos banko kreditai atskirose ūkio šakose, tiesioginiai Lietuvos banko kreditai ūkininkams, kai kurių javų kainos ir kiti rodikliai.

  Naujausias numeris