Leidiniai apie mokėjimų rinką

Lietuvos bankas vykdydamas savo funkcijas renka informaciją iš finansų įstaigų, valstybės institucijų ir gyventojų. Šios informacijos pagrindu rengiami leidiniai, kuriuose visuomenė supažindinama su mokėjimų rinkos aktualijomis, bankų teikiamų mokėjimo paslaugų sąnaudų pasiskirstymu bei gyventojų mokėjimo paslaugų naudojimo įpročių tendencijomis.

Atnaujinta 2015-01-01