Kredito unijų sektoriaus reforma

Lietuvos Respublikos Seimui 2016 m. birželio 30 d. priėmus kredito unijų veiklą reguliuojančių įstatymų pakeitimus, kredito unijos įžengė į pereinamąjį laikotarpį, po kurio (nuo 2018 m.) sistema veiks pagal naujas taisykles. Naujosios teisės aktų nuostatos, pakeisdamos dabartinį sektoriaus reguliavimą, sustiprins jo kooperatinius ryšius ir ribos perteklinę sektoriaus riziką. Tačiau ne mažiau svarbu, kad niekam nekiltų abejonių, kaip kredito unijos veiks pereinamuoju laiku, iki įsigalios naujieji reikalavimai. Šioje skiltyje apžvelgiamos pagrindinės naujojo reguliavimo ypatybės ir įgyvendinimo etapai.

Pagrindiniai kredito unijų sektoriaus reformos ramsčiai

 n28208/ku_infografikas.jpg

Atnaujinta 2016-12-12