Kredito unijos

 1. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas. Žin., 2002, Nr. 91-3891;
 2. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas. Žin., 1995, Nr. 26-578; 2000, Nr. 45-1289; 2008, Nr. 76-3003;
 3. Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymas. Žin., 2000, Nr. 45-1288; 2004, Nr. 61-2181;
 4. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas. Žin., 2002, Nr. 65-2635;
 5. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335;
 6. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas. Žin., 1993, Nr. 20-488; 2002, Nr. 57-2296;
 7. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas. Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2003, Nr. 61-2753; 2009, Nr. 153-6888;
 8. 1993 m. liepos 1 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintos Čekių naudojimo taisyklės. Žin., 1994, Nr. 19-317;
 9. 1995 m. lapkričio 3 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 105 „Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų“. Žin., 1995, Nr. 95-2140;
 10. 1995 m. gruodžio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 125 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 1996, Nr. 2-63; 2002, Nr. 31-1200; 2010, Nr. 158-8087;
 11. 2002 m. vasario 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 21 „Dėl kredito įstaigų apskaitos tvarkymo“. Žin., 2002, Nr. 17-714;
 12. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878;
 13. 2004 m. birželio 10 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 99 „Dėl Banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 98-3688; 2009, Nr. 126-5479;
 14. 2006 m. spalio 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 132 „Dėl kredito įstaigų nemokumo“. Žin., 2006, Nr. 113-4336;
 15. 2008 m. gegužės 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 82 „Dėl Kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“. Žin., 2008, Nr. 62-2374; 2008, Nr. 64;
 16. 2008 m. gruodžio 16 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 194 „Dėl kredito unijų struktūrinių padalinių“. Žin., 2008, Nr. 146-5909;
 17. 2008 m. gruodžio 16 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 195 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų kredito unijoms“. Žin., 2008, Nr. 148-5983;
 18. 2008 m. gruodžio 16 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 201 „Dėl Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų“. Žin., 2008, Nr. 147-5936;
 19. 2008 m. gruodžio 16 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 202 „Dėl Kredito unijų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2008, Nr. 147-5937;
 20. 2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 35 „Dėl finansinių ataskaitų formų patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 42-1649;
 21. 2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 37 „Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų apskaičiavimo“. Žin., 2009, Nr. 42-1651;
 22. 2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 38 „Dėl Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 42-1652; 2013, Nr. 82-4147;
 23. 2010 m. gruodžio 2 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-160 „Dėl Kredito unijų finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo politikos pagrindinių principų patvirtinimo“. Žin., 2010, Nr. 144-7409;
 24. 2011 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-144 „Dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų“. Žin., 2011, Nr. 111-5262;
 25. 2012 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-185 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo egzaminavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 99-5090;
 26. 2013 m. sausio 31 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-21 „Dėl Kredito unijos veiklos metmenų ir veiklos plano sudarymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 14-724;
 27. 2013 m. kovo 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-61 „Dėl kredito unijų administratorių teikiamos informacijos“. Žin., 2013, Nr. 32-1588;
 28. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 62-3112;
 29. 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 119-6042; 2013, Nr. 120;
 30. 2013 m. gruodžio 5 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-24 „Dėl Kredito unijos, prašančios išduoti licenciją, pasirengimo teikti finansines paslaugas tikrinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 15-779;
 31. 2014 m. sausio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. Nr. 03-9 „Dėl Subordinuotųjų paskolų įtraukimo į kredito unijos papildomą (II lygio) kapitalą ir jų išankstinio grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-00520;
 32. 2014 m. vasario 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-25 „Dėl Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-01746;
 33. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 34. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779.
Atnaujinta 2014-06-10