Kredito ir mokėjimų rinka

2016-12-15
UAB „SOSCREDIT“ jos prašymu išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „SOSCREDIT“ prašymą, nusprendė išbraukti šią įmonę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.
2016-12-15
Pritarta dėl UAB „MiniGo LT“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė, kad vienas fizinis asmuo įsigytų vartojimo kredito davėjo UAB „MiniGo LT“ 100 procentų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.
2016-12-15
Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ prašymus, nusprendė įtraukti du šios įstaigos tarpininkus – UAB „Indritus“ ir UAB „Staginis“ – į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.
2016-12-07
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nuo 2017 m. sausio 1 d. vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl šešėlinės bankininkystės subjektų, kurie vykdo į reguliuojamą sistemą nepatenkančią bankininkystės veiklą, pozicijų ribų, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 2 dalimi (EBA/GL/2015/20).
2016-12-07
Aptarti mokėjimo įstaigos UAB „TT Express“ inspektavimo rezultatai
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti mokėjimo įstaigos UAB „TT Express“ planinio inspektavimo rezultatai.
2016-12-07
Kredito unija „Vilniaus kreditas“ įpareigota užtikrinti veiklos riziką ribojančio normatyvo vykdymą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įvertino kredito unijos „Vilniaus kreditas“ pateiktą informaciją apie jau vykdomą kapitalo pakankamumo normatyvą. Kredito unija vis dar nevykdo didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, todėl ji įpareigota užtikrinti šio normatyvo vykdymą iki 2017 m. kovo 31 d.
2016-12-07
LCKU paskirta laikinąja Pajūrio kredito unijos veiklos priežiūros atstove
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi, kad Pajūrio kredito unija nevykdo su kapitalu susijusių veiklos riziką ribojančių normatyvų, nusprendė taikyti jai poveikio priemonę – paskirti laikinąjį atstovą veiklos priežiūrai. Juo taps Lietuvos centrinė kredito unija, ji Pajūrio kredito unijos veiklą prižiūrės iki 2017 m. balandžio 30 d.
2016-11-25
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nuo 2017 m. sausio 1 d. vadovausis šiomis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl patikimos atlygio politikos...
2016-11-25
Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Bitė Lietuva“ prašymą, įrašė šios bendrovės tarpininkus UAB „EUROCOM“ ir UAB „Teledema“ į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.
2016-11-25
Papildytas Viešasis tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Finansų bitė“ prašymą, nusprendė įrašyti šią įmonę į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą.
Rasta įrašų: 537

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: