Kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdymo įmonės

 1. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas. Žin., 2002, Nr. 91-3891;
 2. Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas. Žin., 2003, Nr. 74-3424; 2007, Nr. 117-4772; 2011, Nr. 146-6820; 2012, Nr. 77-3977;
 3. Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas. Žin., 2013, Nr. 68-3410;
 4. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2000, Nr. 68; 2003, Nr. 123-5574;
 5. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335;
 6. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas. Žin., 2002, Nr. 65-2635;
 7. Lietuvos Respublikos audito įstatymas. Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2004, Nr. 63-2242; 2008, Nr. 82-3233;
 8. Lietuvos Respublikos kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymas. Žin., 2003, Nr. 74-3425;
 9. 1996 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 230 „Dėl Kredito įstaigų, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinių principų patvirtinimo“. Žin., 2002, Nr. 89-3850; 2012, Nr. 150-7716;
 10. 2003 m. gruodžio 18 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 20 „Dėl Kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių likvidavimo taisyklių“. Žin., 2004, Nr. 13-411;
 11. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878;
 12. 2004 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1165 „Dėl Investicinių akcinių bendrovių likvidavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 140-5113;
 13. 2005 m. liepos 7 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-20 „Dėl Nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos reguliavimo srityje patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 85-3203;
 14. 2007 m. kovo 22 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-11 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2007, Nr. 36-1350;
 15. 2007 m. kovo 22 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-12 „Dėl Vertybinių popierių komisijos vykdomos kapitalo pakankamumo reikalavimų priežiūros taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2007, Nr. 36-1351;
 16. 2007 m. kovo 22 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-14 „Dėl Informacijos apie riziką ribojančią priežiūrą atskleidimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2007, Nr. 36-1353;
 17. 2009 m. kovo 5 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-2 „Dėl Finansų maklerio įmonėms, investicinėms bendrovėms, valdymo įmonėms ir depozitoriumams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 28-1134;
 18. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-144 „Dėl Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 85-4494;
 19. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-145 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų jungimo, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų kolektyvinio investavimo subjektų struktūros reikalavimų patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 85-4495;
 20. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-146 „Dėl Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ir akcijų platinimo tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 85-4496;
 21. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-147 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų rizikos vertinimo, valdymo ir dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties bei sandorio šalies rizikos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 85-4497;
 22. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-148 „Dėl Sintetinio rizikos ir grąžos rodiklio bei einamojo mokesčio skaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4511;
 23. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-149 „Dėl Informavimo apie esminius pakeitimus tvarkos ir pavyzdinio esminių pakeitimų sąrašo reikalavimų patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4512;
 24. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-150 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4513;
 25. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-151 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nurodytų leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4514; 2013, Nr. 30-1521;
 26. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-152 „Dėl Valdymo įmonės ir investicinės bendrovės veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4515;
 27. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-153 „Dėl Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4516;
 28. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-154 „Dėl Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4517;
 29. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-155 „Dėl Lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4518;
 30. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-156 „Dėl Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų turto reikalavimų patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4519;
 31. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-157 „Dėl Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 86-4520;
 32. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-160 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių visuomenei skelbiamos informacijos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4563;
 33. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-166 „Dėl Finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimų patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4569;
 34. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-167 „Dėl Finansinės grupės jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 87-4570;
 35. 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-168 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 88-4645;
 36. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 62-3112;
 37. 2013 m. liepos 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-121 „Dėl Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą taikomų reikalavimų informuotiesiems investuotojams taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 82-4143;
 38. 2013 m. liepos 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-122 „Dėl Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių kolektyvinio investavimo subjektų investavimo rizikos išskaidymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 82-4142;
 39. 2013 m. liepos 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-123 „Dėl Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių valdymo įmonių ir investicinių bendrovių vadovams keliamų reikalavimų ir pritarimo jų kandidatūroms taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 82-4144;
 40. 2013 m. liepos 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-124 „Dėl Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių valdymo įmonių akcijų paketo įsigijimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 82-4145;
 41. 2013 m. spalio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-173 „Dėl Europos pinigų rinkos fondų veiklos taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 113-5682;
 42. 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 119-6042; 2013, Nr. 120;
 43. 2014 m. sausio 9 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-3 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų statistinės atskaitomybės“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-00187;
 44. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 45. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779.
Atnaujinta 2014-06-10